Oppimisen digitalisaatio Kaarinassa: taustaa, perusteluja, tavoitteet, visio

Katso alta videomuodossa esitys Kaarinan tablet-laitteiden opetuskäytön toteutuksesta. Voit tarvitta
Read More

Pedagoginen ICT-opettajatoiminta sai jatkorahoitusta

Opetushallitus on 1.12.2017 myöntänyt vuoden 2017 valtionavustukset Tutoropettajien toimintaan. Kaar
Read More

Näppistaituri käyttöön

Uusi OPS 2016 nosti Suomessa pohdittavaksi näppäintaitoasiat. Opetussuunnitelman perusteissa mm. äid
Read More

Uusien mallikirjainten fontit käytettävissä

Opetushallitus on antanut uuden suosituksen uusiksi peruskoulujen mallikirjaimiksi, numeroiksi ja mu
Read More