Innopaja (2011-2014)

Tulosta

Kaarinan INNOPAJA -hanke sai Opetushallitukselta valtionavustusta. Hankkeessa aktivoitiin kaarinalaisia kouluja innovatiiviseen opetusteknologian käyttöön sekä kehitettiin pedagogisia käytänteitä. Opettajat voivat ideoida ja käynnistää omia pienhankkeita. INNOPAJA -tiimin tehtävä oli arvioida kouluilta syntyvien hankeideoiden toteuttamiskelpoisuutta ja innovatiivisuutta, päättää tuettavista hankkeista ja myöntää tuettaville hankkeille resurssia toteuttamiseen. Lisäksi tiimi koordinoi ja tilaa hankkeisiin liittyviä täydennyskoulutuksia.

INNOPAJA- hankkeen blogipäivitykset löytyvät hankeblogista osoitteessa http://digi-ope.com/blog

innopaja posteri luonnos2

2011. Kaarinan kaupunki Lautakunnankatu 4, PL 12 20781 Kaarina
Powered by Joomla 1.7 Templates