TVT-suunnitelma

Kaarinan kaupungin sivistystoimen TVT-suunnitelmaa v. 2018-2020 ovat olleet tekemässä

  • esiopetuksen yksiköiden esimiehet ja henkilöstön edustajia
  • perusopetuksen koulujen rehtorit
  • lukion rehtorit
  • oppilaitosten pedagogiset ICT-opettajat
  • kaupungin tietohallinto
  • johtava rehtori
  • opetusteknologiapäällikkö

Materiaaleja koostettiin ensin yhteisöllisesti workshop-päivänä keväällä 2017. Päivän tuloksista koottiin yhteismitallinen asiakirja, jota kommentoitiin eri osapuolten toimesta verkossa. Muokkausten jälkeen asiakirja meni tietohallinnon kommentoitavaksi. Lopullisen TVT-suunnitelman löydät osa-alueittain jaoteltuna ylläolevasta valikosta tai yhtenä dokumenttina ao. linkistä:

TVT-suunnitelmatyölle oman viitekehyksensä toi aiemmin v. 2017 rehtoreiden toimesta luotu Kaarina-ilmiö -asiakirja, jossa otetaan kantaa myös opetuksen digitalisaatioon. Voit ladata ko. asiakirjan ao. linkistä: