Visio 2020

Tieto- ja viestintäteknologia on luonteva osa oppimista ja sitä käytetään aktiivisesti, monipuolisesti ja oppijalähtöisesti.