2.1. Käytännön taidot ja oma tuottaminen

”Oppilaita ohjataan ymmärtämään tieto- ja viestintäteknologian käyttö- ja toimintaperiaatteita ja keskeisiä käsitteitä sekä kehittämään käytännön tvt-taitojaan omien tuotosten laadinnassa.”

Esiopetus

 • Lapsella on mahdollisuus konkreettisesti tutustua esiopetusvuoden aikana erilaisiin viestintävälineisiin ja harjoitella niiden käyttöä
 • Lapsi osaa
  • avata / sulkea tabletin ja siinä olevia sovelluksia, 


  • nimetä tablet-tietokoneen osia, noudattaa annettuja ohjeita ja edetä niiden 
mukaisesti
  • kirjoittaa oman nimensä ja mallista (perusasiat näppäimistön käytöstä), 

  • tallentaa ja avaa tiedostoja (ohjeiden mukaisesti) 

  • tutustuu esim.kuvankäsittelyn,valokuvauksen,videokuvauksen ja elokuvanteon 
alkeisiin digikameralla / tabletilla

Vuosiluokat 1-2

 • Yhteiskäyttölaitteiden huolellinen käsittely
 • Opetusverkon käyttäjätunnuksen ja salasanan muistaminen, kirjautuminen tietokoneelle/pilvipalveluun
 • Näppäintaitojen harjoittelu: isot ja pienet kirjaimet, välimerkit, sanaväli sekä kappalejako
 • Tekstin tuottaminen ja käsittely, pilvipalveluun tutustuminen
 • Tutustutaan ohjelmointiin ikäkaudelle sopivalla tavalla leikkien, pelien ja erilaisten harjoitusten avulla
 • Tiedon etsiminen Internetistä
 • Oman oppimisen dokumentointi
 • Mediatuottamisen alkeita (kuva, ääni, video)
 • Opetuksessa käytettävien ohjelmien ja oppimateriaalien käyttöön tutustuminen

Vuosiluokat 3-6

 • Kirjautuminen eri palveluihin
 • Näppäintaitojen perusteet, tekstinkäsittely: tekstin kirjoittaminen prosessina, kopiointi, leikkaaminen ja liittäminen tekstin. Kuvan tuonti tekstiin sekä esitysgrafiikkaohjelmaan, kuvan koon ja paikan muuttaminen, tekstin rivittäminen.
 • Esitysten teko esitysgrafiikkaohjelmilla
 • Kameran sekä kuvasijaintien käyttö
 • Käsitekarttatyöskentely
 • Ohjelmointi pelien avulla sekä graafisia ohjelmointiympäristöjä hyödyntämällä
 • Tiedon etsiminen, mediakriittisyys
 • Oman oppimisen dokumentointi
 • Mediatuottamisen perustaidot (kuvan, äänen ja  videon tallentaminen, muokkaus sekä käyttö)
 • Tiedostojen jakaminen, yhteisöllinen muokkaaminen
 • Sähköisen materiaalin käyttö

Vuosiluokat 7-9

 • Osaa käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti erilaisiin käyttötarkoituksiin.
 • Osaa tallentaa, käyttää ja jakaa tiedostoja.
 • Tuottaa ja muotoilee tekstiä monipuolisesti tekstinkäsittelyohjelmalla.
 • Osaa käyttää taulukkolaskentaohjelmaa laskemiseen ja kuvaajan piirtämiseen.
 • Osaa laatia multimediaesityksen.
 • Hallitsee sähköpostin käytön.
 • Osaa työskennellä erilaisilla päätelaitteilla ja erilaisissa palveluissa
 • Osaa ohjelmoinnin periaatteita.
 • Osaa työskennellä ergonomisesti.

Lukio

 • Sähköisissä yo-kirjoituksissa käytettävän koeympäristön ja sovellusten hallinta
 • Opiskelija osaa ratkaista tietoteknisiä ongelmia itsenäisesti.
 • Tietokoneen, ohjelmistojen ja sähköisten palvelujen sujuva käyttö ohjelmasta/käyttöjärjestelmästä riippumatta
 • Viihdekäytön ja työkäytön erojen ymmärtäminen ja soveltaminen. Virallisten dokumenttien  ja oikeiden viestintätyylien tunteminen eri tilanteissa
 • Ymmärtää ergonomian merkityksen työskentelyssä.