2.2. Vastuullinen ja turvallinen toiminta

”Oppilaita opastetaan käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa vastuullisesti, turvallisesti ja ergonomisesti.”

Esiopetus

 • tietää ja noudattaa tietokoneen käytön pelisääntöjä

Vuosiluokat 1-2

 • Tietosuoja soveltuvin osin: Käyttäjätunnuksen ja salasanan yksityisyyden ymmärtäminen
 • Tekijänoikeuksien perusteita: mitä saa käyttää luvallisesti. Kuvien julkaiseminen.
 • Tutustutaan tietoturvariskeihin
 • Tutustutaan yksityisyyden suojaamiseen
 • Oman vastuu tiedostaminen

Vuosiluokat 3-6

 • Tekijänoikeuksien perusperiaatteet
 • Oman oppimisen seuraaminen (Wilma)
 • Tietosuoja
 • Tietoturvariskit
 • Yhteisölliset palvelut
 • Yksityisyyden suoja
 • Oma vastuu ja sen tunnistaminen

Vuosiluokat 7-9

 • Oppilaalla on henkilökohtainen tunnus koulun tarjoamiin palveluihin.
 • Oppilas ymmärtää, että tunnus on henkilökohtainen.
 • Oppilas oppii antamaan ja vastaanottamaan rakentavaa palautetta opettajilta ja muilta oppilailta.
 • Oppilas on sisäistänyt netiketin perusteet
 • Oppilas ymmärtää anonyymin käytön salliviin palveluihin liittyvät riskit
 • Oppilas osaa ilmoittaa nettikiusaamisesta oikealle taholle sekä omatoimisesti että yhdessä vanhempien kanssa.
 • Oppilas tietäää kuinka toimia, jos sosiaalisessa mediassa leviää materiaalia, jonka julkaisuun he eivät ole antaneet suostumustaan.
 • Oppilas osaa seurata omaa oppimisen edistymistä Wilman kautta
 • Oppilaita opastetaan ergonomiseen työskentelyyn.

Lukio

 • ergonomia
 • plagiointi
 • tekijänoikeudet
 • netiketti
 • tietoturva
 • somerikokset