2.4. Vuorovaikutus ja verkostoituminen

”Oppilaat saavat kokemuksia ja harjoittelevat tvt:n käyttämistä vuorovaikutuksessa ja verkostoitumisessa.”

Esiopetus

 • Esiopetuksen toiminnassa käytetään vaihtelevia työtapoja integroimalla mediakasvatusta liikuntaan, leikkiin, ympäristön tutkimiseen sekä ilmaisuun ja ajatteluun ja esiopetuksen sisältöalueiden tavoitteisiin

Vuosiluokat 1-2

 • Netiketti, vastuu omasta viestinnästä
 • Toimitaan pääasiallisesti rajoitetuissa sähköisissä toimintaympäristöissä
 • Sähköpostin käytön perusteet (lähettäminen, vastaanottaminen, liitteet)

Vuosiluokat 3-6

 • Netiketti, vastuu omasta viestinnästä
 • Vuorovaikutus koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa
 • Sosiaalisen median periaatteet ja säännöt (mm. ikärajat)

Vuosiluokat 7-9

 • Toimiminen itsenäisesti, vastuullisesti ja ikärajoja noudattaen verkossa ja yhteisöpalveluissa.
 • Materiaalien tuottaminen, muokkaaminen, jakaminen ja arviointi  yksin ja yhteisöllisesti.
 • Viestinnän erilaisten lähtökohtien ja tavoitteiden ymmärtäminen
 • Itsensä ilmaisu monipuolisesti verkossa
 • Tieto- ja viestintäteknologian käyttäminen vuorovaikutuksessa koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa.
 • Tieto- ja viestintäteknologian taitojen käyttö kansainvälisessä vuorovaikutuksessa mahdollisuuksien mukaan

Lukio

 • Sosiaalisen median ja yhteisöpalvelujen vastuullinen käyttö opiskelussa ja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa