4. Laitteet, oppimistilan varustus ja sähköiset ympäristöt

Tässä luvussa käydään läpi oppimistilan varustusta sekä sähköisiä toimintaympäristöjä.