4.1. Oppilaan päätelaitteet

  • Esiopetuksessa laitemäärä on 1:2 (yksi laite kahta oppilasta kohden)
  • Kaarina jatkaa perusopetuksessa henkilökohtaisten mobiililaitteiden käyttöä (1:1) kouluissa vuosiluokilla 4-9. Vuosiluokilla 1-3 käytetään ns. jaettuja laitteita (yhteiskäyttö). Yksittäinen koulu voi halutessaan tehdä omia ratkaisuja, joilla mahdollistetaan henkilökohtaisten mobiililaitteiden käyttö myös vuosiluokilla 1-3.
  • Perusopetuksessa oppilaat voivat tuoda kouluun myös omia laitteita (Bring Your Own Device, BYOD), mutta kaupunki turvaa tasa-arvoiset oppimisen edellytykset joka tilanteessa. BYOD -käyttöön liittyvistä yksityiskohdista sovitaan erikseen kodin ja koulun välillä.
  • Yhtenäiskouluissa on oppilaiden käytettävissä myös Windows-tietokoneita.
  • Lukiossa on käytössä BYOD -malli. Lukio ohjeistaa opiskelijoitaan hankittavien laitteiden ominaisuuksien osalta (esim. Abitti -yhteensopivuus)