4.2. Opetushenkilöstön päätelaitteet

  • Esiopetuksen opetushenkilöstöllä on käytössään henkilökohtainen mobiililaite
  • Perusopetuksen opetushenkilöstöllä on käytettävissä henkilökohtainen mobiililaite
  • Lukiossa opetushenkilöstöllä on käytettävissä henkilökohtainen kannettava tietokone
  • Koulusta riippuen oppimistiloissa henkilöstöllä on käytettävissä joko Win -työasema tai kannettava tietokone
  • Opettajanhuoneessa on myös käytettävissä tietokoneita.