Tiedonhallinta ja tutkiva työskentely

”Oppilaita opetetaan käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedonhallinnassa sekä tutkivassa ja luovassa työskentelyssä.”

Esiopetus

 • Lapsi osaa käyttää tablet-laitetta monipuolisesti mediataitojen kehittämisessä, oppimisen apuna  sekä sisältöjen tuottamisessa omatoimisesti ja yhteisöllisesti
 • Itse tekeminen ja toteuttaminen konkretisoivat lapselle osallisuutta ja median maailmaa. esim.sarjakuvien piirtäminen, valokuvanäyttelyt, kuvaesitykset -> Lapsen / toiminta näkyväksi oppimisympäristössä

 

Vuosiluokat 1-2

 • Tiedon etsiminen
 • Lähteiden hyödyntäminen
 • Oman oppimisen dokumentointi
 • Eri ilmaisutapoihin tutustuminen

 

Vuosiluokat 3-6

 • Tiedon etsiminen ja kriittiseen ajatteluun tutustuminen
 • Monipuolinen lähteiden hyödyntäminen
 • Luotettavien lähteiden tunnistaminen, vapaasti käytettävien sisältöjen (esim. kuvat) haku
 • Oman oppimisen dokumentointi
 • Itselle sopivat ilmaisutavat
 • Omien tiedostojen luominen

 

Vuosiluokat 7-9

 • Tiedon hakeminen eri lähteistä asiasanojen avulla ja lähteiden merkintä vaaditulla tavalla
 • Eri lähteiden antaman tiedon luotettavuuden arviointi
 • Löydetyn tiedon merkityksen ja käyttökelpoisuuden arviointi sekä eri lähteiden laadun vertailu
 • Oppilaat ymmärtävät tekijänoikeuksien merkityksen sekä omassa työskentelyssään että hyödyntäessään toisen tuottamaa materiaalia.
 • Oppilas osaa dokumentoida työskentelyään ja tallentaa etenemistään.

 

Lukio

 • Tietokantojen tunteminen ja hyödyntäminen
 • Tiedonhaun tehokkuus ja tiedonhaun työkalujen tuntemus.
 • Lähteiden merkitseminen ja lähdekriittisyys
 • Tiedon dokumentointi, tiedostojen nimeäminen ja kansiorakenne.