Näppistaituri käyttöön

Uusi OPS 2016 nosti Suomessa pohdittavaksi näppäintaitoasiat. Opetussuunnitelman perusteissa mm. äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen alkuvaiheessa opetuksen tavoite on ”opastaa oppilasta harjaannuttamaan käsin kirjoittamisen taitoa ja näppäintaitoja” ja ”opetellaan isojen ja pienten tekstauskirjainten piirtämistä sekä niillä kirjoittamista ja näppäintaitoja”.

Näppistaiturin verkkopalvelu on ollut pilottikäytössä Kaarinassa puoli vuotta. Vuodenvaihteen jälkeen palvelu tulee käyttöön Kaarinassa Single Sign On- ratkaisuna, mikä helpottaa palvelun käyttöä. Palvelu toimii päätelaiteriippumattomasti.

Lisätietoa: https://www.nappistaituri.fi/