Pedagoginen ICT-opettajatoiminta sai jatkorahoitusta

Opetushallitus on 1.12.2017 myöntänyt vuoden 2017 valtionavustukset Tutoropettajien toimintaan. Kaarinassa ko. opettajat on nimetty pedagogisiksi ICT-opettajiksi. OPH on listannut myönteisen päätöksen saaneet kunnat ja avustussummat, Kaarinan toiminta sai myös jatkorahoituksen.

http://www.oph.fi/download/188398_Rahoitetut_hankkeet_A_Tutoropettajien_toiminta_ja_kouluttaminen_2017.pdf