Kaarinan kakkosluokkalaiset aloittavat englannin opinnot

Ensi syksynä kaikki Kaarinan koulujen 2. luokan oppilaat aloittavat englannin kielen opiskelun. Tähän astihan englanti on alkanut vasta 3. luokalta.
– Kaarina sai Opetus- ja kulttuuriministeriöltä hankeavustusta tähän kielen opetuksen varhentamiseen. Maan hallitushan päätti taannoisessa kehysriihessä, että vuonna 1.1.2020 kaikki 1. luokan oppilaat aloittavat vieraan kielen opiskelun. Ensi syksyn osalta Kaarina siis on saamassa hyvää kokemusta vieraan kielen opettamisesta ja opiskelusta alkuopetuksessa, kertoo johtava rehtori Mika Rantanen. Englannin opetusta on kakkosluokkalaisilla yksi tunti viikossa. St. Karins svenska skolassa varhentaminen tarkoittaa englannin kielen aloittamista 3. luokalla. Tämä kielen opetuksen tunti on lisätunti eli sitä ei oteta minkään muun aineen tunneista.

Rungon koulun luokanopettaja Sari Kemell on hankkeen pedagoginen koordinaattori. Hänen mukaansa varhennettu kielen oppiminen on tutustumista uuteen kieleen leikkien, laulujen ja toiminnallisten tuntiaktiviteettien avulla. Kieltä katsotaan, kuunnellaan ja toistetaan. Pieniä puhetilanteita ja ääntämistä harjoitellaan alusta pitäen. Kirjoittaminen ei ole tässä vaiheessa vielä oleellista. Sitä harjoitellaan enemmän kolmannella luokalla. Tärkeää olisi, että lapsi saisi kokea onnistumisia ja oppiminen olisi hauskaa ja mielekästä.

-Mikäli oma luokanopettaja opettaa varhennettua kieltä, voi englantia integroida muihinkin oppiaineisiin, kuten ympäristöoppi, matematiikka, kuvataide ja musiikki. Sanoja ja fraaseja voidaan opetella lisäksi muillakin oppitunneilla. Yleensä lapset ovat tässä iässä innokkaita ja rohkeita matkimaan ja tuottamaan vierasta kieltä, kertoo Sari Kemell.