Kaarinan kaupungin tietosuojaportaali on avattu

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sovelletaan 25.5.2018 alkaen.
Tietosuoja-asetus on suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä, jota noudatetaan myös kunnan toiminnassa.
Uudistuksen myötä henkilötietojen käsittelysäännöt tarkentuvat ja yhdenmukaistuvat EU-jäsenmaissa.

Kaarinan kaupungin tietosuojaportaali on julkaistu osoitteessa https://kaarina.tietorekisteri.fi/

Portaalissa on julkaistu kaupungin henkilörekistereiden tietosuojaselosteet (käsittelytoimien kuvaus). Portaalin kautta löytyy myös lomakkeita ja ohjeistusta tietopyyntöjen tekemiseen.