Kaarinalle OPH:n innovaatio- ja kokeilurahoitusta

Kaarinalle myönnettiin n. 71 000€ perusopetuksen innovaatio- ja kokeilurahoitusta käyttäjälähtöisen oppimisympäristösuunnittelun hankkeeseen. Hankkeessa on vahvasti mukana suomalainen 3D Bear -yritys, jonka kehittämää lisätyn todellisuuden ja 3D -teknologiaa tullaan hyödyntämään mm. osallistamalla oppilaat ja opetushenkilöstö Piikkiön, Valkeavuoren ja Piispanlähteen yhtenäiskoulujen oppimisympäristöjen kehittämiseen. Lisäksi mukana on palvelumuotoilija/arkkitehti, Proeduco ja Suomen Kuntaliitto Ry. Hanke vastaa uuden opetussuunnitelman tavoitteisiin tekemällä oppilaista aktiivisia toimijoita oppiainerajat ylittävissä projekteissa ryhmäytyen, osallistamalla henkilöstöä jo suunnitteluvaiheessa ja huomioimalla kestävän kehityksen tavoitteet.
Hanke alkaa syksyllä 2018 ja kestää v. 2019 loppuun. Tuloksia tullaan esittelemään kaupungin sisäisesti kouluilla huoltajille ja kuntapäättäjille sekä valtakunnallisissa opetusalan tapahtumissa.