Henkilökunnan ammattitaidolle parhaat arviot perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen asiakaskyselyssä

Kaarinassa ollaan yleisesti tyytyväisiä niin perusopetuksen kuin varhaiskasvatuksen henkilökunnan ammattitaitoon sekä sujuvaan vuorovaikutukseen henkilökunnan kanssa. Huoltajien vaikutusmahdollisuuksia sekä tilojen toimivuutta on sen sijaan kehitettävä. 

Parhaat arviot niin perusopetuksen kuin varhaiskasvatuksen osalta saivat henkilökunnan ammattitaito sekä sujuva vuorovaikutus ja yhteistyö henkilökunnan kanssa. Varhaiskasvatuksen osalta kärkeen nousi myös kannustava ja reilu ilmapiiri. Heikoimmat arviot annettiin huoltajien vaikutusmahdollisuuksista sekä tilojen toimivuudesta.

Vastaukset selviävät keväällä toteutetun asiakaskyselyn tuloksista. Lisätietoa ja yhteenveto tuloksista löytyvät Kaarinan kaupungin tiedotteesta.