Huoltajien tyytyväisyyskyselyn tuloksia

Kaarinan sivistyspalvelut järjestää varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja 2. asteen osalta huoltajien asiakastyytyväisyyskyselyn vuosittain. Parillisina vuosina kysytään tyytyväisyyden tasoa yleisemmällä tasolla, parittomina tarkentaen osa-alueittain (ympäristö ja toimintakulttuuri, oppilashuolto, koulukuljetus, opetus, yhteistyö).

Vuoden 2019 kyselyyn perus- ja 2. asteen opetuksen osalta vastasi 708 huoltajaa. Vertailu v. 2017 tuloksiin näyttää tyytyväisyyden kasvaneen tai pysyneen samalla tasolla kaikilla muilla osa-alueilla paitsi oppilashuollossa. Seuraavissa kuvissa on esitetty osa-aluekohtaiset tulokset verrattuna v. 2017 tuloksiin. Klikkaa tai valitse kuva nähdäksesi se suurempana.

Ympäristö ja toimintakulttuuri
Yhteistyö
Opetus
Oppilashuolto
Koulukuljetus