Yläkoulun mobiililaitepilotin tuloksia

Vuosiluokilla 7.-9. on kevään 2019 aikana erilaisia mobiililaitteita opiskelukäytössä. Tavoitteena on ollut kirkastaa ajatusta siitä, toimisiko joku muu kuin iPad paremmin oppilaiden henkilökohtaisena opiskelulaitteena. iPadia on kritisoitu siitä, että oppilaat eivät opi käyttämään näppäimistöä tai 10-sormijärjestelmää. Toinen kritiikin aihe on ollut se, että käyttöjärjestelmätasolla kokemukset esim. Windows-laitteista jäävät vähälle – Windows-ympäristö on kuitenkin työelämässä yleisesti edelleen käytössä.

Pilotti toteutettiin hankkimalla 100 kpl kannettavaa tietokonetta yläkouluille. Kannettavissa tietokoneissa on kosketusnäyttö, joka voidaan kääntää näppäimistön taakse eli käyttää myös tablet-laitteena. Laitteista puolet ovat Windows- ja puolet Chrome-käyttöjärjestelmällä.

Pilotin 1. vaiheessa helmi-maaliskuussa neljän yhtenäiskoulun pilottiin mukaan ilmoittautuneet aineenopettajat käyttivät laitteita omien 7.-9. luokkien oppilasryhmien kanssa oppitunneillaan. Pilottiopettajat kirjasivat kokemuksiaan verkkolomakkeella oppituntien aikana ja oppilailta kysyttiin kokemuksia 1. vaiheen lopuksi verkkolomakkeella.

2. vaiheen aikana huhtikuussa laitteet vaihtoivat koulua siten, että 1. vaiheessa Windows-laitetta käyttäneet saivat koululle Chrome-laitteet ja päinvastoin.

Huhtikuussa kaikille aineenopettajille ja yläkoulun oppilaille lähetettiin kysely, jossa kysyttiin mielipiteitä mobiililaitteeseen liittyen. Kyselyyn vastasi aineenopettajista 26 (kutsun sai 68 opettajaa, vastausprosentti 41) ja yläkoulun oppilaista 283 (kutsun sai 1131 oppilasta, vastausprosentti 25)

Vastausprosentit sekä opettajien että oppilaiden osalta jäivät pieniksi. Opettajien ykkösvalinta oppilaslaitteeksi on iPad fyysisellä näppäimistösuojalla, oppilaiden ykkösvalinta Win-kannettava kosketusnäytöllä. Mielipiteet jakautuvat sekä oppilaiden että opettajien osalta. Pohdintaa herättää se, mitkä seikat vaikuttavat oppilaan kannan muotoutumiseen.  Uudet, isompinäyttöiset iPadit on koettu paremmiksi kuin vanhemmat iPad Minit, joista loputkin poistuvat henkilökohtaisesta käytöstä lukuvuoden lopuksi. Syksystä eteenpäin kaikilla on uudempi, isompinäyttöinen iPad henkilökohtaisena mobiililaitteena Kokonaisuudessaan laitevalinta ei ole yksiselitteinen asia.

Pilottiin osallistuneet opettajat, digikehittämispäällikkö ja tietohallinto ovat todenneet yhdessä, että aika ei ole vielä kypsä laitevalinnan tekemiselle. Kehitysaskeleiksi syksyn 2019 osalta sovittiin seuraavaa:

  • hankitaan aluksi 7. lk:n oppilaille näppäimistölliset suojat- ei pakolla kaikille (testiin eri malleja pilottiryhmäopettajille mahd. nopeasti)
  • hallitut Apple ID:t otetaan käyttöön 4. ja 7. luokkalaisille vuosittain elokuussa (pelaaminen loppuu, korostaa laitteen opiskelukäyttöä, parantaa tietoturvaa)
  • jatketaan eri laitteiden testaamista pilottiopettajaryhmän (ja muiden halukkaiden opettajien) kanssa: appsien asennus tulee mahdolliseksi näihin laitteisiin
  • pitkän tähtäimen suunnitelmaa työstöön syksyllä