MPASS-kirjautuminen käyttöön elokuussa Studeon ja Sanoman palveluissa

Elokuusta alkaen Studeon ja SanomaPro:n materiaaleihin kirjaudutaan käyttäen OKM:n kansallista kirjautumisstandardia, MPASSid:tä. MPASSid:n avulla oppilaat kirjautuvat oppimisympäristöihin tutuilla, koulun antamilla tunnuksilla. MPASSid poistaa opetuksen tai koulutuksen järjestäjän monet integraatiotarpeet ja vapauttaa resursseja.
MPASS-kirjautuminen on käytössä Kaarinassa jo Opentunti– ja Näppistaituri-palveluissa, missä voit kokeilla, miten kirjautuminen tapahtuu.

Käytännössä muutos näkyy siinä, että elokuusta alkaen valitaan Studeon ja Sanoman palveluissa vaihtoehto Kirjaudu MPASS:illa, eli kirjaudutaan suoraan palveluntarjoajan sivuilta eikä enää Edisonin laatan kautta. Edisoniin voidaan tehdä kirjanmerkkilaatta ko. palveluihin, mutta laatta ei enää vie suoraan palveluun sisälle.

MPASS-integraatio Kaarinassa on tehty Wilman kanssa, joten MPASS-kirjautumisen aikana Kaarinassa tulee Wilman kirjautumisruutu, mihin käyttäjä normaalisti kirjaa omat tunnuksensa ja pääsee sitten palveluun.

MPASSia käyttävät tahot