Digitaidot 360°

Kaarinalle ja Liedolle – yhteistyökumppaneinaan Thinglink ja Atea – myönnettiin viimeisimmässä Opetushallituksen innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämisrahoitushaussa 100 000€ Digitaidot 360° -hankkeelle. 80 hakemuksesta vain 19 hyväksyttiin.

Hankkeessa toteutetaan uudenlainen, oppilaiden digitaalisten taitojen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen tähtäävä verkkopalvelu, joka
pohjautuu opetussuunnitelman tavoitteisiin, kuntien TVT-suunnitelmiiin ja digitaalisten taitojen oppimispolkuihin.
Perusopetuksen vl. 1-6 oppilaat voivat opetella ja kerrata TVT-taitoja monimediaista tuottamista ja yhteisöllisyyttä tukevassa, interaktiivista 360°-, VR- ja AR -materiaalia ja videota hyödyntävässä ympäristössä. Palvelu tulee kansallisesti käytettäväksi. Hankkeen aikana Kaarinan ja Liedon alakoulujen opettajat ja oppilaat saavat käyttöönsä Thinglink-lisenssit. Opettajia osallistetaan materiaalien tuotantoon ja palvelun sisältöjen suunnitteluun.