Yleiset tavoitteet ja toimenpiteet

OSA-ALUETAVOITETOIMINTA
Opetus-
henkilöstön osaamisen kehittäminen: perusopetus
Kehitetään ja ylläpidetään opetushenkilöstön TVT-osaamistaHenkilökunnan jatkuva koulutus kiertävän ICT-tutorin toimesta. Opettajien ja rehtoreiden oltava aktiivisia koulutusten järjestämisessäElokuussa kiertävä ICT-tutor kouluttaa uudet opettajatLuodaan omaa koulutuskanavaa DreamBrokeriin eri teemoille, josta voi katsoa koulutuksiaJärjestetään verkon yli tapahtuvia koulutuksia säännöllisesti, toteuttajina kiertävä ICT-tutor sekä yhteistyökumppanitTaitokartoitus (OPEKA) joka 2. vuosiPerusopetuksen-toisen asteen yhteistyö  
Opetus-
henkilöstön osaamisen kehittäminen: lukio
Olemassa olevan tekniikan ja ohjelmistojen hyödyntäminen opetuksessa.Opettajien tvt-taitojen nostaminen seuraavalle tasolle, sisältäen etätyötaidot.Oppimisalustojen hyödyntäminen ja sähköisessä yo-kirjoituksissa käytettävien sovellusten tehokas käyttö.Opiskelijoiden sekä opettajien työskentelyergonomian kehittäminenOpettajien taitotasot: perustaso, monipuolinen tvt-osaaja (vertaistuki), tvt-asiantuntija (kehittäminen)Oppiainekohtaisten ohjelmistojen ja etäopetukseen tarkoitettujen työkalujen monipuolinen hallinta. Vertaisoppiminen.Koulutusta järjestetään digiosaamiskartoituksen perusteella tarpeen mukaisesti koulun sisällä ja seutukunnallisesti.Sovelluksia ja palveluja käytetään kaikissa oppiaineissa niihin soveltuvalla tavalla.
Osaamisen kehittäminen: oppilaatOppilaiden TVT-osaamista voisi hyödyntää tulevaisuuden opinnoissa ja edelleen työelämässä. Henkilökunnan osaaminen sille tasolle, että TVT:n käyttö on luontevaa. Jatko-opintojen tvt-osaamisvaatimusten tuntemus.Monipuolinen ja aktiivinen TVT:n käyttäminen ja (materiaalin/sisällön) tuottaminen. TVT-taitojen kartoittaminen (OPPIKA) joka 2. vuosiSuunnitellaan ja tuotetaan ”Oppimisen taidot”- kokonaisuus yläkoulun tarpeisiin toteutettavaksi eri oppiaineissa (mm. Opinto-ohjaus), jonka avulla opetellaan TVT:n peruskäyttötaitoja
Sovellukset ja palvelut: perusopetusSuunnitelmallisuus ja pitkäjänteisyys alustojen käytössä.Yhteisiä toimintaperiaatteita kouluittain.Päätelaite- ja alustariippumattomia ratkaisuja aina kun mahdollistaKertakirjautumisen mahdollistavien tekniikoiden käyttöKehitetään infraa ja toimintaa yhteistyössä tietohallinnon kanssa
Sovellukset ja palvelut: lukioTukipalvelujen kehittäminenVahvistetaan pedagogisen vertaistuen (digitutoropettajan) rooliaLaajennetaan opiskelijoiden vertaistukitoimintaa (opiskelijatutorit)Varmistetaan, että tukipalvelu on riittävä kasvavaan tarpeeseen nähdenVarmistetaan, että tekninen tuki on riittävä sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin liittyen
Verkot: perusopetusLangattomat verkot toimivat moitteettaLangattomien verkkojen ylläpito ja kapasiteetin kasvattaminen tarvittaessaTukiasemakannan yhtenäistäminen, verkon toimintavarmuuden kasvattaminen
Verkot: lukioLangattomat verkot toimivat moitteettaTietoverkkojen ja erityisesti langattoman verkon kapasiteetti ja luotettava toiminta on turvattava tietoliikenteen käytön kasvaessa.Nopeat yhteydet ulkoisiin palveluntarjoajiin on varmistettava (digitaaliset oppimateriaalit). Verkkopalvelujen vikatilanteissa tuen on toimittava korkealla prioriteetilla. Tietoverkkojen rakenteen pitää mahdollistaa lisääntyvä langaton kuvan- ja äänensiirto sekä opettajan että oppilaiden laitteilta opetustilan esitystekniikkaan.Opettajien pääsy henkilöstölle tarkoitettuihin hallinnon palveluihin on oltava yksinkertainen ja toimintavarma.
Koulukohtainen kehittäminenKoulukohtainen suunnitelmaKoulun henkilökunta pohtii oman koulun osalta käytänteet laitteiden käyttöön (sisältäen itse laitteet ja sisällöt), koulutukseen ja tiedon jakamiseen, Kaarinan linjan mukaisesti.