Opetuksessa käytettävät sovellukset ja tietosuoja

Opetuksessa käytetään paljon erilaisia digitaalisia sovelluksia ja palveluita. Lainsäädäntö velvoittaa opetuksenjärjestäjää valvomaan, että nuo vastaavat tietosuojan perusopetuslain asettamiin vaatimuksiin. Kaarinassa on otettu käyttöön palvelu, jonka myötä alkukartoituksessa on nyt käyty läpi kaikki Kaarinan sivistyspalveluissa käytössä olleet opetuksen sovellukset ja tarkistettu täyttävätkö ne em. vaateet. Tästä johtuen osa jaossa ollut sovellusvalikoima tulee hieman pienenemään. Asiasta on tarkemmin infottu opetushenkilöstöä Wilma-tiedotteella.

Jatkossa aina uusi sovelluspyyntö johtaa käsittelyprosessiin, jossa sovellus tarkistetaan tietosuojan ja perusopetuslain vatimusten täyttymisen osalta. Sovellus saadaan käyttöön mikäli se täyttää em. vaateet.