Multiplikation med Explain everything

I årskurs två har eleverna använt applikationen Explain everything i matematik. De fick som uppgift att använda begreppen: faktor, produkt och multiplikation. De skulle rita en bild till en multiplikation, använda begreppen samt beteckna räkneoperationen enligt bilden. Att beteckna en multiplikation enligt en bild är inte så självklar eller lätt. Vi fick vid instruktionstillfället påminna eleverna flera gånger om att det är ”hur många grupper” som är den första faktorn och ”hur många i varje grupp” som är den andra faktorn. Eleverna spelade sedan in sin förklaring till sin multiplikation på Explain everything och delade den med mig via Showbie. Nu tror jag att de flesta har koll på tänkesättet bakom en multiplikation.

Kolla in denna härliga inspelning:

Programmering med Bee-bot

I den nya läroplanen 2016 kommer programmering att ingå. Vi är pilotskola och deltar i ett projekt (PROFFS) för att arbeta fram lektioner och arbetssätt för programmering.  Vi har i flera klasser börjat provat programmera. Eleverna har bland annat fått ”programmera” läraren och varandra. För att kunna ge kommandon och handla efter dem märkte eleverna att det var oerhört viktigt att ge mycket exakta och specifika kommandon. Det blev en hel del skratt i klassen då kommandona uppfattades fel eller paret handlade annorlunda. Idag provade också några elever Bee-bot och Blue-bot robotarna. Robotarna programmerades att gå till bokstäver i klassen. Bokstäverna skulle skrivas in i Pages på lärplattan. Sedan skulle eleverna hitta på ord som började på den givna bokstaven och de som avancerat längre skulle ännu rimma med ett nytt ord. Sammanfattningen av eleverna var att de lärde sig att planera, ändra och förverkliga ett program för robotarna.

Ett kort exempel där vi använde Bee-bot:

En ny diplomuppgift

Vi i klass 2B har hittat på en ny diplomuppgift  till vårt läsdiplom. Detta skedde helt i misstag! Alla elever skulle skriva en fiktiv text utgående från en titel av en bok. Eleverna skulle fantisera om vad boken kunde handla om och sedan skriva en berättelse. Eleverna blev så inspirerade att de skrev och skrev och knappt hann ut på rast.  Man kan säkert säga att lärplattan glödde! Eleverna ville rätta sina texter så vi lade ner mycket tid på att korrekturläsa texten, för att få bort de röda markeringarna. Eftersom texterna blev så intressanta, roliga och välskrivna bestämde vi att denna text ska räknas som en diplomuppgift, ifall man läser boken i efterhand. Inspirationen av tvåornas texter smittade av sig och nu skriver elever i andra klasser också texter utgående från boktitlar. Dessa kan vi publicera senare!

FullSizeRender