Aihearkisto: TVT

Programmering med Bee-bot

I den nya läroplanen 2016 kommer programmering att ingå. Vi är pilotskola och deltar i ett projekt (PROFFS) för att arbeta fram lektioner och arbetssätt för programmering.  Vi har i flera klasser börjat provat programmera. Eleverna har bland annat fått ”programmera” läraren och varandra. För att kunna ge kommandon och handla efter dem märkte eleverna att det var oerhört viktigt att ge mycket exakta och specifika kommandon. Det blev en hel del skratt i klassen då kommandona uppfattades fel eller paret handlade annorlunda. Idag provade också några elever Bee-bot och Blue-bot robotarna. Robotarna programmerades att gå till bokstäver i klassen. Bokstäverna skulle skrivas in i Pages på lärplattan. Sedan skulle eleverna hitta på ord som började på den givna bokstaven och de som avancerat längre skulle ännu rimma med ett nytt ord. Sammanfattningen av eleverna var att de lärde sig att planera, ändra och förverkliga ett program för robotarna.

Ett kort exempel där vi använde Bee-bot:

Årskurs tre och fyra har fått sina lärplattor

Nu har äntligen alla 133 elever i S:t Karins svenska skola lärplattor.  Det här är en viktig etapp för skolan. Nu har alla elever samma möjligheter att använda verktyget i undervisningen.  I morgon ska eleverna på årskurs tre och fyra börja använda lärplattorna i skolan. Skolan kommer dessutom att ha 15 lärare på besök från olika skolor. Dessa lärare ska följa med hur lärare och elever använder lärplattan i undervisningen. Det är naturligtvis speciellt spännande för eleverna på årskurs tre och fyra som nu får ta i bruk den personliga lärplattan. Dessa elever har tidigare använt lärplattan i undervisningen, men nu kommer de som sagt att ha sin personliga lärplatta som de också får ta hem.

Här kan ni se förväntningarna hos några elever på årskurs 3-4: