My Story, Explain everything, King of Math

 

Några appar vi använt den här veckan: My Story, Explain everything och King of Math. Nästan alla klasser har provat iPadsen. En dag var iPadsen i användning varje lektion och vi kom snabbt fram till att vi behöver en bokningslista för att verkligen kunna vara säkra att iPadsen finns att tillgå då lärarna önskar. Det här var en iPad inspirerad vecka, med engagerade lärare och elever!