Avainsana-arkisto: iPod

Kotimäen liikuntainnoiluista

Vuosi on vierähtänyt vauhdikkaasti ja iPodit sekä iPadi ovat olleet aktiivisessa käytössä 5.-9. luokille pitämilläni liikuntatunneilla.

iPadilla olemme kuvanneet oppilaiden suorituksia ja tarkastelleet niitä CoachMyVideo -appsin avulla. Olemme käyttäneet myös VideoDelay -appsia, joka näyttää suorituksen iPadin ruudulla pienellä viiveella (viiveen saa itse valita). Näin oppilaat ovat voineet tuoreeltaan heti suorituksen jälkeen katsoa oman suorituksensa iPadin ruudulta. Tämä ohjelma oli hyvä mm. telinevoimistelujaksolla ja erilaisissa palloiluharjoitteissa. iPadilla kuvaaminen oli erittäin suosittua myös tanssijaksolla, jolloin oppilaat tekivät esim. pienissä ryhmissä erilaisia tanssiesityksiä, jotka he saivat esittää muulle ryhmälle. Esitykset kuvattiin ja näin jokainen ryhmä sai nähdä myös oman esityksesä tunnin lopussa.  Olen kerännyt oppilaiden kanssa vuoden mittaan pientä videopäiväkirjaa, jossa on mukana lyhyitä videoita erilajeista/liikuntamuodoista, joita lukuvuoden aikana olemme liikuntatunneilla harjoitelleet.  iMovien kanssa olemme koostaneet näistä videoista esityksen, joka kuvaa kotimäen koululiikunnan kulunutta vuotta. Tätä videota liikuntaryhmieni oppilaat ovat innokkaasti katseleet ja varsin monet ovat bonganneet sieltä myös itsensä.

iPodit ovat myös olleet oppilaiden innokkaassa käytössä. Olemme tarkastelleet niiden avulla liikuntatunneilla tullutta liikkumisen määrää ja vertaileet myös liikkumisen määrän vaihtelua eri lajien välillä. iPodit ovat olleet tunneilla käytössä koko liikuntatunnin liikemäärän kartoittamisen lisäksi erilaisissa kisailuissa ja leikeissä. Olen mm. jakanut opetusryhmän pieniin ryhmiin, joista jokainen on saanuut iPodin liikutettavakseen. Ryhmät ovat miettineet, miten saisivat mahdollisimman suuren määrän liikettä aikaiseksi. Välillä olen itse enemmän ohjannut ryhmien toimintaa ja välillä oppilaat ovat saaneet täysin omatoimisesti päättää liikkumistavan. Tuokio on saattanut kestää esim. kymmenen minuuttia ja tämän jälkeen olemme yhdessä katsoneet, minkälaisia askelmääriä iPodeihin on tallentunut. Samalla olemme oppiladen kanssa miettineet, miten käytännöllisiä heidän liikkumistapansa ovat olleet esim. kuntoliikunnan kannalta. Sen olen käytönnössä jokaisella iPodien käyttökerralla huomannut, että laitteella on ollut positiivinen vaikutus oppilaan liikumisen määrään. Jokainen joka laitetta mukanaan kuljettaa haluaa yleensä saada siihen mahdollisimman suuren määrän askeleita. Välillä nämä oppilaat ovat mm. juosseet paikallaan, kun olen antanut kaikille yhteiseti ohjeita tunnin kuluessa.

Kuluneen vuoden osalta voin oman kokemukseni perusteella sanoa, että näillä laitteille on positiivinen vaikutus oppilaiden liikkumiseen ja ne tuovat lisää mukavaa sisältö liikuntatunteihin. Laitteet ovat siis aktiivisessa käytössä jatkossakin.

Ipod kuviksessa

Harjoittelimme 3-4 lk:n kanssa kasvojen mittasuhteita. Ensimmäinen harjoitus tehtiin iPodin kameran avulla. Tietysti voi käyttää muutakin kameraa, mutta podilla sain ne suoraan koneelle muokattaviksi.

Avasin kunkin kuvan Paint.netissä ja muutin  mustavalkoiseksi. Lisäksi vähensin kontrastia ja lisäsin valoisuutta siten että kuva näkyy melko vaaleana. Laitoimme tulostimeen piirustuspaperia ja tulostimme. Oppilaat retusoivat omaa kuvaansa pulloväreillä ja /tai vesiväreillä. Työhön voisi liittää vielä vaikka ohjeen tyylisuunnasta, esim. ihmiskasvot Picasson tyyliin.

 

DOC041213-0001DOC041213-0002 DOC041213-0003 DOC041213-0004

 

Valokuvasuunnistusta ja tiedonhankintaa

Kotimäessä on iPodeja käytetty viime kuussa jälleen valokuvasuunnistuksen seurantakortteina. Polkupyöräsuunnistusradalla oli tiiviitä ohjeita karttamerkin kohdalla. Tehtävänä oli esimerkiksi ottaa kuva liikennemerkistä tai jostain julkisesta rakennuksesta. Koululla ratojen suorituksia purettiin kuvia katselemalla.

Pages toimi taas tässä kuussa tiedon keräämisen ja muokkaamisen tukena. Jokainen oppilas sai tehtäväksi hankkia tietoa kirjastosta, Wikipediasta ja oppikirjasta yhteen Suomessa elävään nisäkkääseen liittyen. Kirjojen lisäksi käytimme siis iPoden selainta tiedonhankinnan tukena. Tietoruutujen avulla järjestin kaikille tiedonhankintatestin nisäkkäisistä. Testin aikana piti Pages-dokumentteja selailemalla vastata visaisiin kysymyksiin.

Kotimäki liikunta

Tervehdys!

 

Olen syksyn aikana aloitellut Kotimäessä liikunnana innohanketta. Tavoitteena on hankkeen avulla saada lisättyä lasten ja nuorten innostusta liikuntaan ja saada innostus tarttumaan myös oppilaisiin, joille liikunta ei välttämättä ole se omin juttu. Käytössäni on yksi iPad, neljä kappaletta iPod nanoja sekä neljä kappaletta Traxmeetin myLoggereita (http://webshop.traxmeet.com/product/1/traxmeet-mylogger), joihin myös purkuohjelma.
iPad on ollut tunneilla ahkerassa käytössä jo keväällä. Olemme kuvanneet tunneilla oppilaiden suorituksia ja näin he ovat saaneet sanallisen palautteen lisäksi surituksistaan myös visuaalista palautetta. Pääasiassa kuvaajina ovat toimneet oppilaat ja he ovat tarkastelleet omatoimisesti kuvattuja liikesuorituksia. Itse annan kuvatun materiaalin avulla toki myös palautetta ja olemme miettineet yhdessä oppiaiden / oppilaan kanssa esim. yleisurheilussa, miten erilajien tekniikkaa saisi parannettua. iPadin ajatuksena ei ole pelkästään saada kuvattua suorituksia ja tämän avulla parantaa esim. lajitekniikkaa. Tavoitteena on myös saada oppilaat hyväksymään omat suorituksensa vaikka ne eivät olisikaan aivan oppikirjanmukaisia. Tämä tavoite kohdistuu varsinkin niihin oppilaisiin, jotka kokevat itsensä liikunnassa muita heikommiksi. Oppilaat ovat saaneet käyttää iPadia esim. pienissä rymissä ja kuvata toistensa suorituksia ja rauhassa tarkastella omia kuvauksiaa. Mielestäni sellaisetkin oppilaat, jotka eivät aina ole olleet innolla liikuntatunneilla mukana, ovat esim. nyt syksyn yleisurheilujakson aikana osallistuneet tähän projektin osaan iloisesti ja aktiivisesti. Olen saanut myös vanhempainiltojen kautta muutaman positiivisen palautteen tähän liittyen.
iPod nanoissa on valmiina Nike+ -ohjelma. Olemme käyttäneet näitä laitteita tunnilla liikkumisen määrän tarkkailuun. Oppiailla on ollut laite tunnin aikana taskussa ja olemme lopputunnista katsoneet ohjelmaan tallentuneita tietoja. Toisinaan laitteita tunnilla pitäneet oppilaaat ovat kaikki liikkuneet runsaasti, mutta välillä ero liikunnan määrässä on ollut varsin suuri. Nämä tilanteet ovat herättäneet positiivisella tavalla keskustelua siitä, miten paljon omalla aktiivisuudellaan voi vaikuttaa tunnin kulkuun niin omalta osaltaan kuin koko ryhmänkin kannalta. Annan laitteet aina vapaaehtoisille ja näin pyrin varmistamaan sen, että laitteilla on mahdollisimman positiivinen vaikutus liikkumiseen. iPod nanot saa kytkettyä myös sykemonitoriin(vyöhön), joita projektin myötä käytössä on kaksi. Nämä laitteet otan mukaan sisäliikuntakaudella.
Traxmeet myLogger on helppokäyttöinen, taskuun mahtuva pieni reittitallennin, joka sisältää erittäin herkän GPS-vastaanottimen. Käytämme näitä laitteita erityisesti suunnistuksessa, mutta muillakin ulkona pidettävillä liikuntatunneilla ne voivat olla mukana esim. lenkillä. Traxmeet myLogger:lla tallennetut suoritukset näkee ilmaisessa Traxmeet Training World -palvelussa, joko normaalilla karttapohjalla tai satelliittikartalla. Käytössäni on tämän lisäksi Replayer PC-ohjelma, jonka avulla myLoggeriin tallentunutta reittiä voidaan tarkastella esim. suunnistuskartan päällä. Näin voimme miettiä oppilaiden kanssa mm. heidän reitin valintojaan ja muutenkin opiskella suunnistuskartan lukemista mielekkäällä tavalla. Suunnistuskausi alkoi tällä viikolla, joten näistä laitteista kirjoitan lisää kokemuksia tuonnempana.