Avainsana-arkisto: socrative

Terveisiä iPad-koulutuksesta 12.3.

Helsingissäoli todella hyvä koulutus iPadeista. Kouluttaja korosti, että vaikka appseja (ohjelmia) on yli miljoona, opettaja tarvitsee niistä kolme. Kävimme ne läpi ja vielä neljännen..

 

1. Socrative: erikseen oppilaan ja opettajan versio. Mahdollistaa kyselyt tunnilla, esim. läksynkuulustelu, sanakoe tms. Ohjelma tarkistaa, jos sinne laittaa oikeat ratkaisut (ei tietenkään pysty tarkistamaan avoimia vastauksia). Antaa äänen jokaiselle oppilaalle. Ilmainen.

Kokeilin aamupäivällä 7A:n kanssa. He tekivät ensin ryhmäpistarin, jonka eilen väsäsin viidessä minuutissa. Sitten esitin suullisia kysymyksiä, joihin ryhmät vastasivat ja heijastin vastauksia koko ajan taululle. Vastauksista voitiin myös äänestää.

 

2. Showbie: Tehtävien jako ja keräyssysteemi. Opettaja pystyy kommentoimaan palautettuja tehtäviä. Tämä on sellainen perustyökalu. Ilmainen.

 

3. ExplainEverything: pohjana liitu/tussitaulu, johon voi kirjoittaa, tuoda kuvia yms. ja se nauhoitetaan videoksi. Olen käyttänyt tätä matikassa siten, että oppilaat tekivät teorian ja laskuesimerkin siitä opetusvideoksi. Maksullinen.

 

4. BookCreator: pystyy tekemään oman kirjan aiheesta kuin aiheesta, kaksi kirjaa voi myös yhdistää eli ryhmätyön voi tehdä kirjan muodossa. Ilmaisella versiolla pystyy tekemään vain yhden kirjan.

KiVa-undersökning

Idag hade ettorna KiVa-lektion och målsättningen för lektionen var att eleven skall förstå åskådarnas betydelse vid en mobbingssituation, att eleven funderar över sitt eget handlande i en mobbningssituation och blir motiverad att förändra sitt negativa beteende samt att eleven förstår att alla bär ansvar för att minska förekomsten av mobbning.  Vi repterade till en början stoff från föregående KiVa-lektion och eleverna kom bra ihåg vilka roller som förekommer i en mobbningssituation. Mobbare, den mobbade, förstärkare, medlöpare, de tysta godkännarna och den mobbades försvarare var ord som skrevs upp på tavlan.

Mobbningsroller

Det nya i dagens KiVa-lektion var att eleverna fick använda iPad för att svara på olika frågor som läraren ställde. Vi använde oss av appen ”Socrative”. Jag hade på förhand förberett några frågor och eleverna tyckte att det var spännande och roligt att det dök upp frågor på deras iPad när läraren gjorde något på sin iPad. Ja, och hur är det möjligt att läraren kan se elevernas svar?

”Ojdå! Jag tryckte fel!” var fraser som kunde höras ibland och det betyder att resultatet inte är helt tillförlitligt. Men visst ger det en ganska bra överblick över situationen i klassen. Som lärare vet jag att det alltid finns de som vill göra sig till och tror att de är tuffa när det på flit väljer ett svar som de vet att inte är det rätta. Jag hoppas och tror att mina elever vet bättre än att mobba!

På de två linkarna nedan kan du se hur elevernas svar fördelade sig på de olika frågorna.

Vad skall du göra om du märker att någon blir mobbad

Vad är mobbning

Slutsatsen av dagens experiment med appen ”Socrative” i KiVa-sammanhang, var att det fungerade bra och att den mycket väl kan användas då man inte vill att elevernas svar skall påverka varandra. Det händer ju lätt, ifall man har handuppräckning som metod, att man tittar när kompisen räcker upp handen och gör likadant.

Som lärare tycker jag att vi lyckades nå målen för lektionen. Diskussionerna om och kring ämnet var berikande och givande. En tankeställare för var och en!

 

 

Socrative

bild (50)

Förra veckan var det lärarnas tur att jobba med iPad. På lärarmötet provade vi appen Socrative. Med Socrative kan läraren ställa frågor som sedan besvaras av eleverna på iPad. Svaren syns sedan på lärarens iPad. Det finns många alternativ för att ställa frågor. Frågorna kan ställas till exempel som öppna frågor, som sanna eller falska eller så kan läraren ge alternativa svar.

Lärarna gav förslag till hur Socrative kan användas i undervisningen. På bilden ser ni bra förslag på användningsmöjligheterna!

bild (49)