Vuoropuhelu kustantajan kanssa tarjosi konkreettisia hyötyjä molemmille osapuolille

Kaarinan kaupunki ja Tabletkoulu järjestivät 15.11.2016 kaikille luokanopettajille avoimen tilaisuuden, jossa opettajilla oli mahdollisuus antaa palautetta ja esittää toivomuksia Tabletkoulun alakoulun matematiikan oppimateriaalien osalta. Tilaisuudessa oli myös mahdollisuus jakaa omia kokemuksia ja keskustella muutoksen tuomista haasteista. Tilaisuus oli onnistunut ja

Opetustilan AV-varustus uusiksi

Perinteisesti opetustilan AV-varustukseen kuuluu nykyisin Win-PC, dokumenttikamera, videotykki ja kaiuttimet. Varustus on sinällään toimiva, mutta tuo aikamoisen määrän kaapelia ja johtoa opettajan pöydän läheisyyteen ja sitoo opettajan pöydän ääreen mikäli näitä halutaan käyttää. Lisäksi piuhoista johtuen opettajan pöytää ei voi vapaasti

Tablet-hanke tiedottaa 5.10.2015

Kysely opettajille Kaarinassa on tehty tutkimustoimintaa liittyen tablet-laitteiden opetuskäyttöön. Yksi tutkimushankkeista on Uumajan yliopiston vetämä kansainvälinen Digital Didactical Designs- hanke, jossa selvitetään mm. sitä, mitä pedagogisia muutoksia teknologian mukaan tulo opetukseen ja oppimiseen tuo tullessaan. Hankkeen puitteissa on käyty haastattelemassa