Kaarinan tablet-hanke esittäytyy

Kaarinan kaupunginvaltuusto päätti 10.3. kokouksessaan, että: sivistyslautakunnalle myönnetään sähköisen oppimisympäristön kehittämishankkeen toteuttamiseen 300 000 euron lisämääräraha vuoden 2014 talousarvioon niin, että henkilökohtaiset tablet-tietokoneet hankitaan vuosiluokille 7-9 ja että hankkeen jatkosta päätetään myöhemmin sähköisen oppimisympäristön kehittämishankkeesta saatujen kokemusten perusteella hankkeesta valmistellaan