Tablet-hanke tiedottaa 31.3.2015

Sähköiset oppikirjat Opettajille on Wilman kautta toimitettu listaa niistä sähköisistä oppikirjoista, jotka ovat Kaarinassa käytettävissä lv. 2015-2016. em. listan kirjojen osalta ei tarvita koulukohtaisia tilauksia tai muita toimenpiteitä kouluilta Koulutukset Kaikki viisi iPad opetuksessa -koulutusta (suunnattu alakoulujen opetushenkilöstölle) ovat täynnä. Mikäli

Tablet-hanke tiedottaa 13.3.2015

3.-6. luokkien opetushenkilöstön tablet-laitteet toimitetaan kouluille siten, että koulukohtaiset käyttöönottotilaisuudet on mahdollista pitää ennen 8.4. järjestettävää ensimmäistä iPad opetuksessa- koulutusta. Koulujen tutor-opettajat ovat rehtoreiden kanssa sopineet käyttöönottotilaisuuden aikatauluista. Osalla kouluista opetushenkilöstöllä tablet-laitteet ovat käytössä jo alakoulunkin puolella, tällöin ei koululla

Tablet2016- seminaari järjestetään 9.-10.2.2016

Tablet-seminaarimme sai hyvää palautetta. Jatkoa seuraa: seminaari järjestetään myös v. 2016, päivämäärät ovat 9.-10.2.2016, paikkana Piikkiön yhtenäiskoulu. Painopiste tulee olemaan konkreettisissa workshopeissa, joissa osallistujia koulutetaan mobiilin opetusteknologian käyttäjiksi. Lisäksi edelleen seminaariosallistujille tulee olemaan tarjolla huippuluokan luennoitsijoita sekä messuosasto, jossa voi