Vuoropuhelu kustantajan kanssa tarjosi konkreettisia hyötyjä molemmille osapuolille

Kaarinan kaupunki ja Tabletkoulu järjestivät 15.11.2016 kaikille luokanopettajille avoimen tilaisuuden, jossa opettajilla oli mahdollisuus antaa palautetta ja esittää toivomuksia Tabletkoulun alakoulun matematiikan oppimateriaalien osalta. Tilaisuudessa oli myös mahdollisuus jakaa omia kokemuksia ja keskustella muutoksen tuomista haasteista. Tilaisuus oli onnistunut ja