Kaarinan opettajille avattiin sähköinen kysely, jolla haluttiin kerätä kaikkia hankkeeseen liittyviä, mieltä askarruttavia kysymyksiä esim. tekniikkaan, toimintakulttuuriin tai pedagogiikkaan liittyen. Alla kaikki tähän mennessä tulleet kysymykset sekä ohjausryhmän vastaukset niihin.

Kuinka nopeasti oppilas saa uuden laitteen, jos laite rikkoutuu?

 • Yksityiskohtia ei ole vielä selvillä, mutta yleisesti ottaen on kaavailtu, että koululla on ns. varalaitteita n kappaletta rikkoutumistilanteiden varallle.

Mikä pilvipalvelu on käytettävissä?

 • Tällä hetkellä Kaarinassa on käytössä Google apps for education- palvelu. Tähän ei ole kaavailtu muutoksia. Eri toimittajien pilvipalveluilla on joitakin eroavaisuuksia, mutta lähtökohtaisesti nämä ovat käytettävissä laiteympäristöstä riippumatta.

Miten kerätään tietoa toimintamalleista ja siitä, mitä kannattaa käyttää ja mitä ei?

 • Hankkeeseen tullaan liittämään kyselyitä ja selvityksiä, joilla kerätään ja kartoitetaan syntyneitä toimintamalleja ja niistä kootaan malleja jotka julkaistaan hankkeen blogissa kaikkien käyttöön.

Miten koulutetaan opetusmenetelmiin, joita ei ole vielä olemassa?

 • Pedaogiikka on olemassa, toimintamallit syntyvät ja hioutuvat yhteisten kokemusten ja oppimisen kautta.

Kuka vastaa pedagogisista asioista?

 • Pedagogiikasta kantaa vastuun viime kädessä opettaja omassa luokassaan, kuten nytkin tapahtuu. Tablet-hanke tuo uuden toimintavälineen luokkaympäristöön. Laitteen avulla on mahdollisuus tehdä asioita monipuolisemmin kuin ennen. Opettaja on kuitenkin se, joka tunnit ja käytettävät menetelmät suunnittelee. Uuden teknologian, koulutuksen ja karttuvan kokemuksen kautta toimintakulttuuri tablet-tietokoneiden myötä koulussa on murroksessa.

 • Kaarinassa hankkeen koulutusryhmä tulee miettimään myös pedagogiikka-asioita.

Miksi laitehankintapäätös on tehty kuulematta käyttäjiä (=opettajat ja oppilaat)?

 • Hankkeen pohjatyö on tehty innopaja-toiminnassa sekä Piikkiön yhtenäiskoulun pilotissa. Näistä saadut kokemukset ovat olleet erittäin rohkaisevia. OPS-uudistus tulee ohjaamaan meitä nykyistäkin enemmän kohti digitaalisia toimintaympäristöjä. TVT on jo isossa roolissa muualla yhteiskunnassa, koulunkin on syytä olla kehityksessä mukana.

Jos oppilas rikkoo laitteen, kuka korvaa?

 • Kaupunki korvaa vahingot ja korjauttaa laitteet. Korvausvastuu on kodilla vain jos ilmenee, että laitetta on käsitelty piittaamattomasti tai se on rikottu tahallaan. Laitteen rikkoutuessa kotiin lähetetään vahinkoilmoituslomake jossa huoltaja ottaa kantaa mm. korvausasiaan

Tuleeko oppilaiden tabletteihin salasanat tai henkilökohtaiset tunnukset?

 • Oppilaat hallinnoivat itse laitteita omilla tunnuksillaan.

Käytössäni on ipad laite. Jostain syystä ko. laite ei avaa Googlen pilvessä olevaa opetusmateriaalia oikein. Miksi?

 • Vaikea ottaa kantaa tietämättä tarkemmin minkätyyppisestä materiaalista on kyse. Esim. matemaattisten kaavojen tms. osalta voi olla yhteensopivuusongelmia.

Voidaanko tehdä yhteistyötä koulutuksessa (kuten nytkin) TOP-keskuksen kanssa?

 • Koulutuksessa yhteistyö esim. TOP-keskuksen kanssa jatkuu mahdollisuuksien mukaan edelleen.

Käytän nyt iPadia dokumenttikameran tilalla. Saavatko opettajat, jotka käyttävät sitä ed. mainitulla tavalla esim. Belkinin telineen käyttöönsä peilausta varten?

 • Dokumenttikamera on osa luokkahuonevarustusta edelleen.

Miten gemilo toimii padin kanssa? Ovatko kaikki sen toiminnot padi-ystävällisiä?

 • Gemilon käyttöliittymä on responsiivinen eli mobiililaiteystävällinen, samoin toiminnot. Oppimateriaaliaihioista, joita Gemilon kautta on käytössä, suuri osa on vielä Flash-tekniikalla tehtyjä, niiden käyttö tablet-laitteella iOS-ympäristössä onnistuu Photon-selaimella, muilla alustoilla Flash-tuki on oletuksena.

Kerätäänkö jonnekin lista hyödyllisistä appseista vai pitääkö ne löytää itse? Mistä oppimateriaalia saa?

Miten appsit saadaan jakoon oppilaiden laitteisiin – etenkin maksulliset? Kuka niitä lataa, millä ajalla ja millä rahalla? Kenen vastuulla on sovellusten lataaminen ja päivittäminen?

 • Applikaatioiden jakamiseen löytyy erilaisia keinoja, riippuen käyttöjärjestelmästä. Oppilaat itse lataavat, tai appsit latautuvat laitteisiin Mobile Device Management- profiilin avulla verkosta. Myös maksulliset opetukseen liittyvät appsit hoidetaan ko. tavalla. Yhteiset appsit tulevat oletuksena kaikkiin laitteisiin, oppiaine-/opettajakohtaisten appsien lataaminen on mahdollista järjestää, mikäli opettaja näin haluaa. Oppilas hallinnoi laitetta omalla tunnuksellaan ja hänellä on mahdollisuus personoida laitteen sisältöä haluamallaan tavalla, kuitenkin niin, että opetuksessa tarvittavat sisällöt ja materiaalit pitää aina löytyä laitteesta. Muita kuin maksullisia ohjelmia/aplikaatioita laitteeseen voidaan ladata myös, tämä on huoltajien päätettävissä. Yksityiskohdat tarkentuvat myöhemmin.

Miten oppilaat voivat käyttää padia yläkoulun reaaliaineissa?

 • Perusasioista kuten muistiinpanojen ja vihkotehtävien korvaamisesta aina käsitekarttojen tekemiseen, yhteisölliseen tiedonrakenteluun, sähköisten oppikirjojen, opetusohjelmien ja oppimisaihioiden tekemiseen, videoiden editointiin yms. Mahdollisuudet ovat laajat. Perusasioista lähdemme liikkeelle, kaikkea ei ole tarkoituskaan heti hallita. Kokemukset ja selvitykset myös osoittavat, että oppilaat haluavat käyttää laajemmin eri muistiinpanotapoja (esim. pilveen, koneelle, paperille tai suoraan sähköiseen kirjaan).

Mitä ohjelmia ja appeja padissa on? Tuleeko maksullisia?

 • Tablet-laitteisiin on saatavilla todella paljon erilaisia, mm. opetukseen suunniteltuja applikaatioita, sekä ilmaisia että maksullisia. Laitteisiin tulee käyttöön tietty ohjelmistokokonaisuus, lisäksi on mahdollista ladata ja ottaa käyttöön muita, omaan oppiaineeseen soveltuvia applikaatioita.

Miten käytän padia opetuksessa?

 • Riippuu aineesta mitä opetetaan. Koulutusten ja omaehtoisen laitteen käytön kautta jokainen opettaja saa ajatuksia ja ideoita siitä, miten laitetta opetuksessa voi hyödyntää. Käyttöideoita ja toimivia toteutuksia eri oppiaineisiin löytyy jo paljon Internetistä, kuten esim. omasta Innopaja-blogistamme. Tablet-laitteen perusajatus on mm. se, että oppilaat saavat monipuoliset digitaalisen tuottamisen välineet käyttöönsä.

Tullaanko hankkeessa huomioimaan sähköisen opetusmateriaalin tarve ja käyttömahdollisuudet oppiainekohtaisesti? Esim. kuvataide?

 • Oppiainekohtaisesti eroavaisuutta erilaisen sähköisen materiaalin saatavuudessa on. Pääpaino kok hankkeessa on sillä, että oppilaat saadaan itse tuottamaan erilaisia asioita laitteilla, esim. kuvataiteeseen tablet-tietokone tarjoaa monipuolisia keinoja tuottaa taidetta: kuvankäsittely, maalaus, piirto, elokuvat, editointi, digivalokuvat yms.

Onko selvitetty mahdolliset terveyshaitat, esim säteily?

 • Säteilyturvakeskuksen kanta:  ” Langattoman verkon (WLAN) tukiasema lähettää mikroaaltoja hyvin pienellä teholla. Metrin etäisyydellä tukiasemasta tehotiheys on noin 1/2000 ja viiden metrin etäisyydellä noin 1/10000 väestön altistumisen enimmäisarvosta. Langattoman lähiverkon ja sylimikron WLAN-portin aiheuttamasta mikroaaltosäteilystä ei ole terveydellistä haittaa.”
  STUK:n mukaan matkapuhelinten säteily on huomattavasti voimakkaampaa ja säteilyllähde usein lähellä kehoa ja puhelun aikana säteily kohdistuu päähän.

Miten flashilla toimivat kustantajien materiaalit saadaan käyttöön?

 • Flash- tehtävät toimivat iOS –ympäristössä Photon-selaimella, Win- ja Android- laitteissa flash- tuki on. Yleisesti ottaen flash-tehtävien määrä vähenee ja enemmän aihioita toteutetaan html 5 –tekniikalla, jota kaikki käyttöjärjestelmät tukevat.

Mitä tehdään tilanteessa, jossa oppilas ei syystä tai toisesta voi tablettia käyttää ollenkaan?

 • Yleispätevää sääntöä on vaikea sanoa tässä vaiheessa. Tilanteen mukaan pyritään järjestämään hänelle esim. sähköiset kirjat printteinä ja sovelletaan toimintoja siten, että oppilas voi suoriutua tehtävistä muuten kuin tabletin avulla.

Onko opettajan mahdollista saada Outlook toimimaan omaan tablettiinsa?

 • Kyllä.

Koska riittävä langaton verkko on käytössä?

 • Langattoman verkon muutostyöt toteutetaan elokuuhun 2014 mennessä

Mallin mukaan säästöjä odotetaan kirjoista. Jos ei ole oppikirjoja, niin mistä taiomme oppilaille tehtävät?

 • Tarkoitus ei ole missään vaiheessa ollut poistaa oppikirjoja. Mahdollinen säästö syntyy siitä, että siirrymme mahdollisuuksien mukaan sähköisiin oppikirjoihin, joiden hankintahinta on selvästi pienempi kuin printtikirjojen. Oppikirjoja ei ole tarkoitus poistaa käytöstä.

Koska koulutus alkaa ja kuinka paljon sitä on mahdollista/missä aikajänteessä mahdollisuus saada? Koska tulee kattava koulutuskalenteri? Voisiko opettajien tablettien hankkimista kiirehtiä siten, että olisivat käytössä jo ennen kesää? Kuka kouluttaa? Milloin koulutusta saa? Millä ajalla ollaan koulutuksessa?

 • Tablet-laitteet yläkoulujen opetushenkilöstölle pyritään saamaan käyttöön huhtikuussa ja koulutuksia aloitetaan vielä ennen kesää. Koulutukset jatkuvat ensi lukuvuoden ajan, koulutusryhmä perustetaan koulutuksia suunnittelemaan. Koulutuskalenterin julkaisun ajankohtaa ei vielä pysty ennakoimaan.

 • Koulutusten järjestämiseen yksityiskohdat selviävät kevään aikana.

Mitä tapahtuu kun oppilas unohtaa laitteen kotiin tai laite hajoaa?

 • Jos laite unohtuu kotiin, toimitaan kuten jos kirja unohtuu kotiin: oppilas saa esim. unohdusmerkinnän ja tekee tehtävät myöhemmin.

Miten laitteen akku kestää jopa 8 tunnin koulupäivän ajan?

 • Käyttöönotettavien tablet-laitteiden akut kestävät 10h. Oppilas tuo kouluun laitteen, jossa akku on ladattuna, tämä sisällytetään käyttösääntöihin. Käytäntö Piikkiössä on osoittanut, että akkujen kesto ei opetuskäytössä ole ongelma (lue: laite on muistettu ladata).

Miten lataus hoidetaan? Miten lataus päivän mittaan onnistuu? Onko kouluissa mahdollisuus ladata tabletteja, jos asiaa ei ole hoidettu kotona?

 • Koulussa ei ole tarkoitus ladata laitteita (katso  ed. kysymys). Erillisiä latauksen takia tehtäviä sähkö- tai kaapelointitöitä ei ole tarkoitus tehdä luokkiin, sähköpistokkeita voi tarvittaessa hyödyntää.

Missä laitetta säilytetään koulupäivän ajan, repussa käytävällä tallattavana/varastettavana?

 • Yläkouluissa oppilailla on lokerikot tms. joissa laitteita voi säilyttää silloin kun niitä ei voi kuljettaa mukana. Piikkiössä, jossa kaikilla 7. lk:ien oppilailla on iPadit, tämä ei ole noussut ongelmaksi. Yhtään laitetta ei ole varastettu.

Mitä laitteita luokkatiloissa on käytettävissä elokuussa 2014? Millainen luokkatilan varustelusta tulee?

 • Tablet-hanke koskee yläkouluja lv. 2014-2015. Laitteet ovat pitkälti samat laitteet kuin aiemminkin, lisäksi opettajalla ja oppilailla tablet-tietokoneet. Lisäksi ratkaisu, jolla tabletista voidaan heijastaa näyttö tykille, tuodaan lukuvuoden aikana käyttöön.

Mitä laitteita luokkatiloista poistuu tulevina lukuvuosina ja mitä tulee tilalle? Mitä tapahtuu luokkien nykyisille tietokoneille?

 • Hankerahoitus myönnettiin vasta tulevalle lukuvuodelle, jatko ei kannata tässä vaiheessa spekuloida. Lv. 2014–2015 aikana radikaaleja muutoksia ei tapahdu, vaikkakin Win-koneiden määrä yleisesti ottaen vähenee kouluista.

Kuka vastaa teknisiin kysymyksiin ja auttaa teknisissä ongelmissa koulupäivän aikana?

 • Tietohallinto vastaa tuen osalta samoista asioista kuin tähänkin asti. Hankkeessa kilpailutetaan ja kehitetään ylläpitokonsepti, johon sisältyy tukipalvelua. Kouluittain on tarkoitus kouluttaa ns. syväosaajia.

Miten opettajat tekevät oppimateriaalit jatkossa?

 • Läheskään kaikilla yläkoulun opettajilla ei nykyiselläänkään ole kannettavaa tietokonetta työkäytössä. Nyt jokaiselle tulee laite, jota on helppo kuljettaa mukana ja jolla myös pystyy tuottamaan materiaalia.

Ovatko uusiin TVT-laitteisiin suunnattavat resurssit poissa jostakin muusta opetustoimen tarpeellisesta asiasta?

 • Tablet-hankkeella ei tule ole vaikutusta esim. resurssiopettajien määriin, kuraattori-, psykologi- tai muuhun oppilashuoltoresurssiin tms.

Windows- työasemat?

 • Win-työasemien määrä on jo kahden vuoden ajan ollut laskussa: osassa kouluista tietokoneluokkia on jouduttu ottamaan muuhun opetuskäyttöön, tilalle on hankittu tablet-laitteita. Vastaavaa on edessä jatkossakin. Osassa kouluista on haluttu luopua esim. opettajakohtaisista kannettavista tietokoneista ja ottaa tilalle tablet-tietokoneita
  Yhtenäiskouluissa tullaan Windows-tietokoneluokka säilyttämään.  Yhtäkkistä win-tietokoneiden poistamista ei tule tapahtumaan, tilanteet katsotaan vuosittain sen mukaan kun käytössä olevia win-tietokoneita tulee vanhenemaan. Myös luokkakohtaisten win-koneiden osalta tilannetta tullaan tarkastelemaan em. tavalla, huomioiden esim. DVD- ja CD-materiaalien käyttötarve. Myös erillisten DVD/CD asemien mahdollisuutta voidaan tutkia, jos oikeaa tarvetta esiintyy.

Luokkatilojen muutostyöt ja langattoman verkon vahvistaminen?

 • Luokkatilat eivät tarvitse muutostöitä. Hankittavien tablet-laitteiden akku kestää 10h:n käytön. Oppilaat velvoitetaan tuomaan kouluun kotona ladattu laite. Tämä käytäntö on toimivaksi todettu mm. Piikkiön yhtenäiskoululla.
  Laskelmiin sisältyy langattomien verkkojen vahvistaminen: jokaisen (ensivaiheessa yhtenäiskoulujen osalta) tullaan tekemään merkittäviä langattomien verkkojen kuuluvuus- ja kapasiteettimuutoksia. Lisäksi sisäverkkoon otetaan käyttöön välimuistipalvelimia, jotka vähentävät ulkoisen internet-verkon käyttöpainetta.

Luokkakoneet ja tablet-laitteet: yhteensopivuus:

 • Mikä tahansa laite sitten onkaan – win, android- iOS – tulee käytänteet nykyiseen verrattuna muuttumaan: uusia toimintatapoja, uusia menetelmiä, aiemmin käytössäolleista tavoista pois oppimista. Innopaja-toiminnassa ei ole tullut yhtäkään hakemusta jossa olisi haluttu kokeilla jotakin muuta tablet-laitetta kuin iPadia. Tämä kertoo omalta osaltaan jotakin, vaikka innopaja-toiminta sinällään onkin täysin erillistä toimintaa nyt suunnitteilla olevasta tablet-hankkeesta.
  Laitteen käyttösäännöissä kaikki opiskelumateriaali asetetaan etusijalle, eli oppilas vastaa siitä että laitteessa on tilaa aina opetuksessa tarvittaville sovelluksille ja tiedostoille. Pilvipalvelu ovat jo nyt käytössä Kaarinassa, näitä tullaan myös tablet-hankkeessa hyödyntämään, eli paikallinen tallennustila ei ole olennainen asia laitteen valinnassa.

Mahdolliset seurannaissäästöt

 • Hankkeen yhteydessä on puhuttu mahdollisina seurannaissäätöinä oppikirjakulujen pieneneminen, kyse ei ole oppimateriaalikulujen pienenemisestä. Esim. e-oppi – kustantamo tarjoaa e-oppikirjoja 7-9. luokille biologiaan, fysiikkaan, kemiaan, maantietoon ja ruotsiin. Näiden kirjojen hinta on 5€/oppilas. Otavalta on tulossa Äidinkielen 7. luokan e-oppikirja Särmä 7 syksyllä 2014. Tarkkaa hintaa ei ole vielä saatavilla, mutta Otavan mukaan kirja on halvempi kuin printtiversio.  Tätä kirjaa pyritään saamaan jo nyt keväällä testikäyttöön Kaarinaan.
  SanomaPro odottaa v. 2016 OPS-uudistusta, jolloin heiltä tulee sähköiset oppikirjat tarjolle. Kirja-asiassakaan ei ole tarkoitus lähteä kiireellä liikkeelle, juurikin koska tarjonta on vielä kohtuullisen vähäistä. Ei ole siis tarkoitus yhtäkkiä poistaa perinteisiä kirjoja ja korvata niinä sähköisillä, vaan edetä mahdollisuuksien mukaan, siirtymäaikaa tulee joka tapauksessa tässäkin. Kokemuksia pitää silti saada, eli joidenkin aineiden osalta pyrkimys on saada e-oppikirjoja käyttöön. Piikkiön yhtenäiskoulun osalta on näistäkin hyviä kokemuksia. Jos voimme ladata vuosittain päivitetyt ja ajantasaiset oppikirjat oppilaan käyttöön, tämä lienee hyvä asia verrattuna siihen, että vanhoja kirjoja kierrätetään vuodesta toiseen

 • Hankkeella haetaan toimintakulttuurin muutosta, mahdolliset säästöt ovat lisäarvo sinänsä, mutta eivät peruste tälle hankkeelle

Opettajien koulutustarve

 • Opettajille tullaan resursoimaan koulutusta ennakoivasti ja pitkäkestoisesti

Muita asioita

 • Kuvauskiellot, yksityisyys

  • oppilailla on tälläkin hetkellä kamerapuhelimet, tablet-laitteet eivät muuta yksityisyyden suoja-tilannetta, ohjeistusten mukaan toimitaan

 • Laiterikot

  • Laitteen mukana ostettavaan palveluun tullaan sisällyttämään se mahdollisuus että jokin laite saattaa rikkoutua syystä tai toisesta. Eli tietyiltä osin laiterikkotapauksessa koululla on valmiina varalaitteita. Materiaalit varmuuskopioidaan laitteesta pilveen jolloin palautus on helppoa. Tasavertaisuutta haetaan nimenomaan sillä, että jokaiselle oppilaalle laite tulee käyttöön. Huolto, takuu, vaihto, kierrätys, suojakuoret- nämä sisältyvät kaavailtuun palveluun

 • Lisenssit

  • esim. sähköisten oppikirjojen hankinta toteutetaan siten, että materiaali ei ole laite- vaan oppilaskohtaista. Laitteen vaihtuessa materiaalit ovat edelleen saatavilla

 • Jatkuvuus

  • Hankkeen jalkautuminen osaksi normaalia toimintaa edellyttää pitkäkestoista muutosprosessia, jatkuvuus on erittäin tärkeä osa, sitä tavoitellaan

Tablet-hanke: kysymyksiä ja vastauksia I