Kyselyt

 • Yläkoulujen oppilaille ja opettajille suunnatut sähköiset kyselyt tablet-hankkeeseen liittyen toteutetaan ennen joulua. Kyselylinkit toimitetaan opettajille rehtorien kautta.
 • Oppilaat vastaavat kyselyyn luokanvalvojan tunnilla esim. viimeisellä vkolla ennen joululomaa
 • Rehtorit ohjeistavat opettajia opettajakyselyn vastaamisen osalta joulukuussa
 • Huoltajakysely toteutetaan tammikuussa
Koulutukset
 • Suunnitteilla on koulutuspäiviä, joissa yksi Applen APD-kouluttajaa tulee yhdeksi päiväksi koululle, päivän ohjelma rakennetaan koulun tarpeiden mukaan siten, että kouluttaja on käytettävissä klinikkatyyppisesti, voi olla mukana oppitunneilla, on vastaamassa kysymyksiin ja pitää lyhyen yhteistilaisuuden. Näitä päiviä siis yksi/yhtenäiskoulu. Ajankohtana tammikuu 2015.
 • OnEdu-koulutuksia tarjotaan kaksi iltapäivää (klo 15-18) helmikuussa. Koulutukset keskittyvät kurssien ja oman kirjan muokkaamiseen sekä tehtävä- ja tenttityökalujen käyttöön. Koulutuksiin osallistujat voivat hakea koulutuskorvauksen.
 • Äidinkielen opettajille järjestetään yksi kolmen tunnin koulutus, kouluttajana Applen APD-kouluttaja.
 • Aineryhmäkoulutukset eli keskinäiset tapaamiset hyvien kokemusten jakamiseksi vertaisryhmissä järjestetään helmikuussa 2015
 • Koulutuksista tulee info koulutuskalenteriin heti kun ajankohdat saadaan varmistettua
Sovellukset
 • Koulukohtaisesti on mahdollista saada jaeltua maksullisia sovelluksia tablet-laitteisiin (esim. Explain Everything, Bool Creator tms.) Kustannukset tulevat kouluittain maksettavaksi, rehtori hyväksyy hankinnat. Kouluilta toimitetaan allekirjoittaneelle lista ostettavista sovelluksista, tarvittavista määristä ja siitä, esim. mille opetusryhmälle ko. sovellukset pitää asentaa. Volyymilisenssihankinnalla kaikki opetuspuolen sovellushinnat ovat hinnaltaan -50% normaalihinnasta
 • Testikäytössä olleen Airwatch Teacher toolsin käyttöä voidaan laajentaa. Mikäli haluat tuota ottaa käyttöön oppilaittesi laitteissa, ota yhteys allekirjoittaneeseen (opettaja tarvitsee erillisen tunnuksen käyttöön, oppilaat eivät)
Verkot
 • Koulu-Radius –verkkoa testataan ma 1.12. Kotimäessä siten, että Vapaa-verkko pudotetaan tuolta pois. Kotimäen testipäivän aikana tietohallinnon edustajia on paikalla selvittämässä mahdollisia ongelmatilanteita Mikäli verkon konfigurointi on tuonut apua ongelmiin siten, että Kotimäen testi tuottaa positiivisen tuloksen, koulukohtaista etenemistä jatketaan.
Tablet-hanke tiedottaa 28.11.2014
Merkitty: