digitoppnettikansiOPH:n tuella koostettu ja tuotettu Digitaalinen oppiminen ja oppimisympäristöt- julkaisu on ladattavissa ja luettavissa kuvaa klikkaamalla. Julkaisusta löytyy seuraavat artikkelit:

 

 

 1. Kristiina Kumpulainen ja Anna Mikkola. Oppiminen ja koulutus
  digitaalisella aikakaudella
 2. Meri-Tuulia Kaarakainen ja Osmo Kivinen. Teknologia tulevaisuudessa
  tarvittavien ICT-taitojen ja muun osaamisen edistäjänä
 3. Isa Jahnke, Eva Mårell-Olsson, Lars Norqvist, Andreas Olsson,
  Peter Bergström. Tablettien käytön digitaalis-didaktiset mallit
  kouluissa – TVT on enemmän kuin pelkkä työkalu
 4. Keijo Sipilä. Opettajien kokemuksia TVT:n opetuskäytöstä
 5. Kuuskorpi, M., Kuuskorpi, T., Sipilä, K., Heikkinen, J. & Tamminen, R.
  Oppimismotivaation muutokset opetustila- ja oppimateriaaliuudistusten
  yhteydessä
 6. Maritta Välimäki, Minna Anttila, Milla Bergman, Marjo Kurki.
  Nuorten mielenterveyden tukeminen koulumaailmassa
  – digitaalisten välineiden mahdollisuudet

 

Digitaalinen oppiminen ja oppimisympäristöt- julkaisu
Merkitty: