• Sähköiset oppikirjat6 laitteita pieni
  • Opettajille on Wilman kautta toimitettu listaa niistä sähköisistä oppikirjoista, jotka ovat Kaarinassa käytettävissä lv. 2015-2016. em. listan kirjojen osalta ei tarvita koulukohtaisia tilauksia tai muita toimenpiteitä kouluilta
 • Koulutukset
  • Kaikki viisi iPad opetuksessa -koulutusta (suunnattu alakoulujen opetushenkilöstölle) ovat täynnä. Mikäli et mahtunut mukaan ja kuulut kohderyhmään, ilmoita allekirjoittaneelle.
  • APD-kouluttaja Jukka Kilpiä viettää yhteensä kolme päivää Kotimäen, Piispanlähteen ja Valkeavuoren kouluilla toukokuun alussa (yksi päivä/koulu). Jukan resurssin käyttöä suunnitellaan kouluilla rehtorin ja tutor-opettajien toimesta. Alunperin on ajateltu, että Jukka mm. pitäisi klinikkaa, antaisi ”vierihoitoa”, pitäisi esitystä opetuksen ja oppimisen muutoksesta, keskustelisi opettajien kanssa yms. Päivän anti on suunnattu enemmän yläkoulun opettajille, mutta on räätälöitävissä. Piikkiön yhtenäiskoulu ei ole tässä mukana, koska Piikkiöön on suunnattu koulutusresurssia jo edellisenä vuonna
 • Alakoulujen opettajalaitteiden käyttöönotot
  • Alakoulujen 3.-6- luokkien opetushenkilöstön tabletlaitteiden käyttöönottotilaisuudet pidetään kouluilla tämän ja ensi viikon aikana tutoropettajien vetäminä. Laitteet on toimitetttu kouluille
 • Oppilaskyselyn analyysia (819 oppilasvastausta joulukuussa 2014, tulokset analysoitu tilastollisesti SPSS-ohjelmalla)
  • Erot tyttöjen ja poikien välillä
   • Pojat ovat selkeästi ja tilastollisesti merkitsevästi innostuneempia tablet-laitteen opetuskäytöstä
   • Pojat kommunikoivat enemmän kuin tytöt: tablet-laite on lisännyt vuorovaikutusta. Ero tyttöihin on tilastollisesti merkitsevä
   • Pojat kokevat opetuksen ja oppimisen monipuolistuneen tablet-laitteen opetuskäytön myötä. Ero on tilastollisesti merkitsevä
  • Erot luokka-asteiden välillä
   • 7. luokkalaiset ovat tilastollisesti merkitsevästi innostuneempia tablet-laitteiden opetuskäytön suhteen kuin 9. luokkalaiset. Myös 8. luokkalaiset ovat innostuneempia kuin 9. luokkalaiset, mutta ero ei ole tilastollisesti merkitsevä
   • 7. luokkalaiset käyttävät tablet-laitetta eniten vuorovaikutukseen ja kommunikointiin. Määrä pienenee 8. luokkalaisilla ja edelleen 9. luokkalaisilla. Kaikkien luokka-asteiden välillä ero on tilastollisesti merkitsevä
   • 7. ja 8. luokkalaisten kokemukset tablet-laitteen opetus- ja oppimiskäytöstä ovat tilastollisesti merkitsevästi positiivisempia kuin 9. luokkalaisten
   • Tablet-laitteen käytön osaamistaso on tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä innostukseen käyttää tablet-laitetta.
Tablet-hanke tiedottaa 31.3.2015
Merkitty: