Saimme mahdollisuuden vierailla Yhdysvalloissa Mainen osavaltiossa Auburnin ja lähikaupunkien neljässä koulussa kahden päivän aikana toukokuussa 2015. Miksi juuri Mainessa? Mainen osavaltiossa on tehty työtä mobiilin opetusteknologian käytön edistämiseksi vuodesta 2000, jolloin Maine Learning Technology Initiative (MLTI)- ohjelma aloitettiin osavaltion laajuisena silloisen kuvernööri Angus Kingin toimesta. Ohjelma alkoi suunnittelun jälkeen kannettavien tietokoneiden oppilaskäyttöönotoista v. 2002 7.-8. luokkalaisten oppilaiden ja heidän opettajiensa kanssa. Vuosikymmenen loppuun mennessä osavaltion kaikki 7-8 -luokkalaiset opettajineen olivat mukana ohjelmassa, lisäksi myös yli puolet high schoolin opiskelijoista- yhteensä yli 70 000 kannettavaa tietokonetta oli 1:1 – käytössä. MLTI onkin yksi maailman laajimmista mobiilien päätelaitteiden 1:1 toteutuksista. Viimeisten vuosien aikana osavaltion kouluissa on siirrytty enemmän myös tablet-laitteiden käyttöön, kannettavia tietokoneita kuitenkaan unohtamatta.

Matkamme järjestelyissä oli suuresti apuna yksi Maine international learning center for digital learning (MIDL) -keskuksen johtohahmoista, nyttemmin puolittain eläkkeellä oleva tohtori Roger Fuller. Roger oli 80-luvun lopulla perustamassa MaineNet-verkostoa, jossa rakennettiin ensimmäisenä verkkoyhteyksiä koulujen välille. Edelleen aktiivisesti opetuksen kehittämisessä oleva Roger pyörittää mm. omaa Gryphondale-yritystään ja kehittää sähköisiä oppimisalustoja, joista viimeisimmästä, eräänlaisesta portfolio-alustasta saimmekin nähdä demon.
13.5. aloitimme ensimmäisen kouluvierailupäivämme Ron Armontroutin johdolla. Ron on osin eläköitynyt matematiikan opetuksen konsultti ja toimii myös Texas Instrumentin kouluttajana. Suuntasimme automme kohti King Middle schoolia…
 

King Middle school

King middle school
King middle school
 • Expeditionary learning-menetelmä käytössä. Osa laajempaa valtakunnallista hanketta, jossa edistetään tutkivaa ja yhteisöllistä oppimista
 • Pedagogiikka muuttunut paljon teknologian mukaantulon myötä
 • Teknologia ei koko ajan näkyvissä. Käytössä sekä Macbookkeja että iPadeja
 • Ei oppikirjoja: tietokirjat ja nettimateriaalit korvaavat
 • Kokonaistyöaika, opettajat suunnittelevat sisältöjä ja projekteja tiimeissä: tuulimylly, 3d-tulostimella osien tulostaminen, Sketchup 3d- mallinnukset
 • Googlen palvelut vasta tulossa käyttöön
 • Luokkien oppituntien pituus ja välituntien ajat vaihtelivat: kaikki eivät yhtäaikaa ulos ja sisälle, mikä oli rauhoittanut koulun ilmapiiriä
 • Projektipäiviä säännöllisesti
 • Ulkopuolinen yhteisö mukaan koulun arkeen: oppilaat mm. auttoivat kaupungin puutarhaosastoa kartoittamaan puiden tilaa, määrää ja lajeja.
  He merkkasivst ne sähköisesti karttaan, lopuksi oppilaat tekivät ehdotuksia siitä mihin pitäisi istuttaa lisää puita ja olivat niitä istuttamassa

Oxford Hills Middle school 

Oxford Hills Middle school
 • Macbook prot käytössä 1:1, myös kotiin viedään
 • Rikkoutumisia tapahtuu mutta ei ongelma. wifi toimii nopeasti
 • Googlen palvelut monipuolisesti käytössä, laajennetaan kaikille opetajille
 • Quest- päivä kerran vkossa, projektityöskentelyä jossa yhteisö mukana: rakenna ekologinen talo, rakenna mousetrap-car yms.
 • Ei oppikirjoja
 • Teknologia-työntekijäresurssi käytössä, jaettu kahden koulun kesken
 • Opettajat suunnitelevat opetusta pareittain tai tiimeissä

Washburn elementary school 

Washburn elementary school
 • 5-vuotiaat käyttävät Youtubea, Showbieta, appseja, videoivat itse, blogaavat
 • Lukutaito kaikilla, ipadien ansiota (tilastollista näyttöä)
 • Opettaja videoinut päivän ohjelmavideot Youtubeen, QR-koodit jaettuna aktiviteettipusseihin
 • QR-koodit myös esim käsialatehtäviiin yms.
 • Webbisivu: auburnschl.edu. Lista käytetyistä appseista sekä niiden käyttötarkoituksesta, joita voi hyödyntää yksittäisen lapsen oppimisen kehittämisessä
 • Uusi aloite- individualized learning- vie resurssia nyt käynnissäolevalta hyvältä hankkeelta

Lewiston Middle School 

Lewiston Middle School
 • Luokkiin asennettu 70″:n näytöt ja Apple TV:t. Apple TV:n toiminnassa häiriöitä väillä
 • Ehkä eniten suomalaista yläkoulua muistuttava koulu: oppitunnit ja välitunnit kaikilla samaan aikaa, opetus perinteisempää niillä oppitunneilla joita näimme. Teknologia osa normaalia opetusta
 • Ainoa printtioppikirja tuli vastaan tällä koululla: matematiikan tunnilla
 • Tapaamamme opettajat innostuneita ja oppilaskeskeisiä
 • Haasteena monikulttuurisuus: englanti toisena kielenä suurella osalla oppilaista
 • Modernimpi koulurakennus
 • Teknologia-työntekijä koululla, lisäksi erillisiä resurssi-opettajia auttamassa opettajia ja oppilaita teknologian käytössä esim. matematiikassa tai informaation haussa

Ajatuksia matkasta

Koulurakennukset eivät fyysisesti olleet priimakunnossa; neljästä koulusta ainakin kaksi oli ”paljon käytetyn” oloisia verrattuna suomalaisiin oloihin. Teknologia-asennukset eivät olleet mitenkään erityisen ammattimaisesti toteutettuja; virta-tai vga-kaapeleita saattoi kulkea lattialla tai verkkojohtoja oli tehty pinta-asennuksina yms. Fyysisen oppimisympäristön priimakuntoisuuden puute ei kuitenkaan näyttänyt häiritsevän työskentelyä. Henkilöstön sitoutuneisuus ja innostuneisuus työhönsä tuntui korvaavan oppimisympäristön mahdollisia puutteita. Oppilaat tuntuivat viihtyvän projektityöskentelyn omaisessa opetuksessa, toki perinteisempiäkin oppitunteja pidettiin. Välillä teknologiaa ei oppitunneilla näkynyt ollenkaan.

Oppikirjojen vähäisyys, tai lähes olemattomuus, pisti silmään. Ainut tunti jossa oppikirjaa käytettiin, tuli vastaan viimeisessä vierailemassamme koulussa matematiikan tunnilla. Opettajat kertoivat että he käyttävät paljon netistä löytyviä lähdeteoksia sekä koululla olevia tietokirjoja. Tietysti tilanne on eri verrattuna Suomeen: englanninkielistä materiaalia on tarjolla aivan eri tavalla kuin suomalaista. Opettajat tarvitsevat aikaa materiaalien suunnitteluun ja valmisteluun, mitä heille kokonaistyöaikatyyppisessä järjestelmässä onkin myönnetty. Opettajalla saattoi olla lukujärjestyksessään omat paikat merkattuna suunnittelulla ja tiimityöskentelylle. Suomessa oppikirja on pitkälti usein opetuksen perustana: olikin avartavaa nähdä erilaista työskentelyä. Eräänlainen oppikirjattomuus toisaalta tuntui olevan yksi tekijä, joka vei opetusta enemmän projekti- ja ilmiökeskeiseen opetukseen. Tietysti täytyy muistaa, että vastaavanlaisten työskentelytapojen kokeilu meillä edellyttäisi aikamoista nykyisten rakenteiden muuttamista ja resursointia suunnitteluun. Mahdotonta se ei ole, kuten mikkeliläisen Rantakylän yhtenäiskoulun esimerkki osoittaa; yhteissuunnittelu ja ilmiökeskeisyyden edistäminen oppiainerajat ylittäminen oppimiskokonaisuuksien avulla on todellisuutta.

Parhaiten mieleen mobiilin päätelaitteen käytöstä opetuksessa jäi 5- vuotiaan Caitlinin työskentely. QR-koodin avulla hän avasi Youtube-videolinkin, josta hän katseli opettajansa ohjeistuksen aamupäivän tehtävästä. Ohjeistuksen mukaisesti hän teki valmiiksi muistipelityyppisen tehtävän, jossa hän yhdisteli alkutavuja sanojen loppuosiin. Kun tehtävä oli valmis, hän otti aikaansaannoksestaan valokuvan ja lähetti sen opettajalle Showbie-appsilla. Opettaja tarkisti tehtävän ja antoi palautteen sähköisesti. Opettaja oli tuottanut videoita tehtävänannoistaan ja eriytti näillä sitten opetustaan yksiöllisiin tarpeisiin. Jokainen lapsi alkoi suoraan töihin ja opettajalle jäi aikaa ohjata henkilökohtaisesti apua tarvitsevia. Välillä kokoonnuttiin luokan etuosaan matolle istumaan, opettaja kertoi mm. siitä, kuinka oppilaiden kirjoittamia blogitekstejä oli käyty avaamassa jo yli 2 000 kertaa! Myös kommentteja oli saatu. 5- vuotiaat olivat hyvin itseohjautuvia omassa työskentelyssään.

Ulkomailla (ja Suomessakin välillä) tuijotetaan Pisa-tuloksia ja arvioidaan koulutuksen laatua helposti ko. tulosten perusteella. On hyvä kuitenkin muistaa, että paljon hienoja asioita tapahtuu niissäkin maissa, jotka eivät ehkä Pisa-tuloksissa ole listojen kärjessä. Omaehtoisempi opiskelu, projektityöskentely ryhmissä, koulun osallistuminen yhteisön toimintaan, vähäisempi kirjasidonnaisuus, oppituntien joustava käyttö, koulupäivän rakenteen monimuotoisuus…siinä ainakin joitakin asioita, joissa voisimme ottaa opiksikin ison veden tuolta puolen.

Keijo ja Marko

The Maine adventure
Merkitty: