Alla 28.3. lisätyt uudet kysymykset ja vastauksia niihin:

Olen tällä hetkellä äitiyslomalla. Kun palaan töihin äitiysloman tai mahdollisen hoitovapaan jälkeen, miten koulutuksestani huolehditaan niin ettei se tapahdu työajan jälkeen?

 • Kun palaat töihin, saat käyttökoulutusta räätälöidysti, sinulla on käytettävissä video-ohjekirjasto ja yhteiskoulutuksia järjestetään edelleen. Opettaja pitää yllä ja kehittää omaa ammatillista osaamistaan muutenkin kuin pelkästään osallistumalla virkaehtosopimuksen määrittämiin pakollisiin koulutuksiin.

Vain osalla oppilaista meidän yläkoulussa on omat lokerot. Mihin loput laittavat tablet-laitteensa välituntien ja ruokatauon ajaksi? Vai olemmeko saamassa kaikille oppilaille lokerot ja mihin nämä lokerot sijoitettaisiin?

 • Koulukohtaista vaihtelua on lokerikoiden suhteen. Tarkoitus on kartoittaa puutteet näiltä osin ja pyrkiä lisäämään lokerikoiden määrää tarvittava määrä.

Yksityisyyden suoja ja turvakielto-oppilaat? Tabletti on käytössä oppitunnilla ja sillä kuvaaminen on helppoa muun toiminnan ohessa ilman opettajan lupaa. Kaupunki tarjoaa välineen ja mahdollisuuden kuvaamiseen.

 • Kameran käyttö on mahdollista kieltää koulun järjestyssäännöissä muuten kuin opetustarkoituksessa (Eduskunnan apulaisoikeuskanslerin ratkaisu OKV/166/1/2008 valokuvaamisen kieltämisestä koulun alueella koulun järjestyssäännöissä). Voimme luoda sääntöjä ja määräyksiä, yhtä tärkeää on kuitenkin myös käytäntöjen miettiminen yhdessä oppilaiden kanssa.

Unohtaessaa tabletin oppilas saa unohdusmerkinnän, ok. Mutta tällä hetkellä harva oppilas unohtaa koko päivän kirjoja kotiin, jatkossa tilanne on siis se kuin jäisi koko reppu kotiin. Mitä oppilas tekee koko päivän koulussa tässä tapauksessa?

 • Emme ole vielä lähelläkään tilannetta, jossa kaikki oppikirjat olisivat sähköisessä muodossa, ensi vaiheessa pyrimme saamaan pienen osan kirjoista korvattua sähköisellä kirjalla. Kouluopetus ei liene pelkkää kirjaopiskelua nykyisinkään. Jos tablet-tietokone on jäänyt kotiin ja kirja sen mukana, oppilas voi esim. lukea tekstejä toisen oppilaan kanssa ja tehdä vihkotyöskentelyä yms.

Tabletilla kuvien käsittely ja word-, ecxel- ja pp-tiedostojen tekeminen on kömpelöä! Opettajilla tulee olla käytettävissään myös tietokone luokassa joko kiinteä kone tai kannettava. Pelkkä tabletti köyhdyttää tietoteknisiä taitoja!!! Onhan tämä asia huomioitu???

 • Tabletilla onnistuu tekstinkäsittely-, laskentataulukko ja esitysgrafiikoiden teko. Windows- tietokoneita ei olla kertarysäyksellä poistamassa luokista. Tablet-tietokone monipuolistaa tietoteknisiä taitoja, koska se tuo käyttäjälle useita median tuottamisen ja muokkaamisen tapoja/työvälineitä helposti saataville mobiilissa muodossa.

Opettajien tabletit eivät voi olla riippuvaisia langattomasta verkosta – koulun tai henkilökohtaisesta. Muistetaanhan huomioida, että opettajilla tulisi olla tabletti, jossa on oma verkkoyhteys?

 • Kaikilla opettajilla ei tälläkään hetkellä ole edes kannettavaa tietokonetta työnantajan puolesta käytössä, jota viedä esim. kotiin, saati sitten työnantajan kustantamaa verkkoyhteyttä. Nyt jokainen opettaja saa henkilökohtaiseen käyttöönsä tablet-tietokoneen, jota voi osin hyödyntää myös ilman verkkoyhteyttä (opetusmateriaalien tekeminen, kirjallisuuden lukeminen, videoediotinti yms.). Koulussa työnantaja tarjoaa verkkoyhteyden kuten tähänkin saakka. Mobiiliyhteyksiä tai langattomia verkkoja on erittäin suurella osalla käyttäjistä kotona, opettaja voi hyödyntää laitetta myös vapaa-ajallaan henkilökohtaisessa käytössä.

Oppilaiden tablettien verkkoyhteydet. Miten huomioidaan vähävaraiset perheet, joilla ei ole mahdollisuus hankkia kotiin langatonta verkkoa?

 • Vähävaraiset perheet saavat nyt tablet-laitteen kotiin. Mikäli kotona on yksikin puhelin jossa datapaketti, voi puhelimen yhteyden jakaa myös tabletin käyttöön. Tablet-laitteella voi tehdä monipuolisesti erilaisia materiaaleja jotka tallentuvat laitteen muistiin: kun oppilas tulee kouluun hän voi materiaalit sitten tarvittaessa siirtää/lähettää eteenpäin.

Materiaalia jo paljon Googlen pilvipalvelussa, miten näiden hyödyntäminen iPadin avulla, onko yhteensopivuusongelmia? Win- tai Android-tableteilla ei ole.

 • Google Driveen tai muihin pilvitallennuspalveluihin tallennetut Windows- ohjelmilla tehdyt tiedostot avautuvat saumattomasti iPadissa. Docx- tiedostot Pages-appsilla, xlsx-tiedostot Numbersilla ja pptx- tiedostot Keynotella (kaikki em. iOS- ohjelmat saa ilmaiseksi iPadiin). em. tiedostoja voi muokata eteenpäin ko. ohjelmissa ja tallentaa takaisin pilvipalveluun. Matemaattisten kaavojen lisääminen esim.  Pages-ohjelmaan tapahtuu erilisen appsin avulla, esim. Equation editor for iPad tai Eq-editor

Tablet-hankkeessa puhutaan lähes yksinomaan i-laitteista. Onko muita käyttöjärjestelmälaitteita kuten windows- tai Android-laitteita testattu samalla tavalla kuin i-laitteita opetuskäytössä?

 • Päinvastoin, tablet-hankkeessa on nimenomaan puhuttu pelkästään tablet-laitteista, iOS-laitteita ei ole mainittu tai painotettu erikseen. Nyt kun hankintapäätös on tehty siitä, että tablet-laitteet tulevat olemaan iOS-laitteita, tilanne on toinen. Kaarinassa on aiemmin suuntauduttu iOS-laitteisiin, syitä tähän on monia: iOS-laitteet olivat ensimmäisinä markkinoilla, opetuspuolelle oli tarjontaa ohjelmistoissa heti alussa, opettajat halusivat nimenomaan iPadeja. Muita käyttöjärjestelmiä ei ole testattu samalla tavalla kuin iOS-laitteita.

Laitteet joudutaan kilpailuttamaan hankintaa tehdessä. Onhan kaikkiin eri käyttöjärjestelmiin sopivat laitteet mukana kilpailutuksessa?

 • Kaarina liittyy hankinnan  osalta KL-Kuntahankinnat OY:n kilpailuttamaan sopimukseen myös tablet-laitteiden osalta. Laitteita ei tarvitse kilpailuttaa erikseen. Päätös hyödyntää Kaarinan tablet-hankkeessa iPadeja on perusteltu erikseen, perustelu löytyy blogista ja perustelut on erikseen lähetetty tiedoksi myös opettajille Kaarinassa.
  KL-Kuntahankinnat Oy on hankintalain 11 §:n tarkoittama Suomen Kuntaliitto ry:n omistama yhteishankintayksikkö. Yhtiön toimialana on toimia hankintalain tarkoittamana kuntien ja niiden omistamien yhteisöjen yhteishankintayksikkönä. Kuntahankinnat toteuttaa hankintalain 31 §:n mukaisia puitejärjestelykilpailutuksia, huolehtii puitesopimusten tekemisestä sekä niiden ylläpidosta asiakkaittensa puolesta.

Onko talousarviossa otettu huomioon se, ettei perinteisen tyyppisen laitteiden määrä kouluissa kuitenkaan laske suurissa määrissä?  Pelkästään WILMAn käyttö vaatii kunnollista näppäimistöä ja tietokonetta, joka osaa ”ikkunoida” eli pitää auki useaa ohjelmaa samaan aikaan.

 • Windows-tietokoneiden määrä on ollut laskusuuntainen jo kolmatta vuotta Kaarinan oppilaitoksissa. v. 2014 määrä tulee edelleen laskemaan. Win-tietokoneita tulee edelleen olemaan kouluissa. Wilman käyttö ei todellakaan vaadi erillistä näppäimistöä, mutta osa voi haluta iPadin lisävarusteeksi ulkoisen näppäimistön. Kokemus on osoittanut, että moni iPad- käyttäjä alussa kokee tarvitsevansa erillisen näppäimistön, mutta huomaa myöhemmin ettei sitä tarvitsekaan. Irrallisia näppäimistöjä tulla toimittamaan kouluille, jotta opettajat voivat kokeilla näitä, myöhemmin katsotaan tilanne sen suhteen, kuinka moni kokee sellaisen tarvitsevansa.
 • Tabletissa/iPadissa voi pitää useita ohjelmia/auki yhtä aikaa.
Tablet-hanke: kysymyksiä ja vastauksia II (päivitetty 28.2.2014)
Merkitty: