• Uudet 4.-6. luokkien oppilaslaitteet (iPad Mini 1) tilataan kesän aikana ja toimitetaan kouluille ennen koulun aloitusta elokuussa. Yläkoulujen laitteet, jotka nyt nollattiin, otetaan elokuussa käyttöön opetusverkon tunnuksella (jolloin samalla nousevat Airwatch-etähallintaan),  kukin omalla jo käytössä olevalla Apple ID:llä ja palauttamalla varmuuskopio iCloudista. Uudet 7. luokkalaiset ottavat käyttöön 9. lk:lta perityt laitteet
  • Suojakuoreksi haetaan toista vaihtoehtoa, koska nykyinen malli ei kaikilta osin ole ollut paras mahdollinen: on mahdollista että 4.-6. luokkien suojakuori on eri kuin mikä tähän saakka on ollut yläkoulujen oppilaslaitteissa käytössä
  • Edisonista julkaistaan versio 1.1. tuotantokäyttöön ensi maanantaina. Uudessa versiossa on uusia toiminnallisuuksia, mm. tehtäväkortin työkalualueelle voi lisätä vanhan Muistiinpano- työkalun lisäksi Etherpad, chatti, valinta- ja tehtävä-työkalun. Versio 1.2 julkaistaan elokuussa. Koulujen Edison-pääkäyttäjien koulutukset aloitetaan alkusyksystä. Rehtoreilla on oikeudet tehdä sähköisten oppimateriaalien tilauksia koulukohtaisesti Edisonista löytyvän Edustoren kautta
  • Ensi syksyn 4.-7. luokkien huoltajille on lähetetty uusi mobiililaitteen käyttöehdot-dokumentti sähköisesti tutustuttavaksi. Uudet käyttöehdot lähetetään elokuussa 4.-9. luokkalaisten kotiin oppilaan mukana allekirjoitettavaksi. Viime syksynä käytössä ollut sopimus siis korvataan uusilla käyttöehdoilla. Uusissa käyttöehdoissa kielletään oppilaalta pelien asentaminen laitteeseen. Opetuspelejä edelleen voidaan asentaa joko keskitetysti tai opettajan pyynnöstä
  • Seuraavat oppilas- ja opettajakyselyt tablet-hankkeeseen liittyen suoritetaan loppuvuodesta 2015, kun myös 4.-6. luokkien oppilaan ja opetushenkilöstö ovat mukana. Näin saamme vertailutietoa ala- ja yläkoulujen väliltä.
Tablet-hanke tiedottaa 29.5.2015
Merkitty: