Kysely opettajille

  • Kaarinassa on tehty tutkimustoimintaa liittyen tablet-laitteiden opetuskäyttöön. Yksi tutkimushankkeista on Uumajan yliopiston vetämä kansainvälinen Digital Didactical Designs- hanke, jossa selvitetään mm. sitä, mitä pedagogisia muutoksia teknologian mukaan tulo opetukseen ja oppimiseen tuo tullessaan. Hankkeen puitteissa on käyty haastattelemassa kaarinalaisia opettajia, nyt on vuorossa sähköinen kysely, joka on suunnattu kaikille 4.-9. luokkien opettajille. Toivomme kovasti teiltä aktiivista osallistumista. Kyselyyn vastaaminen vie 10–15 min. Kysely on englanninkielinen, linkki kyselyyn on toimitettu opettajille Wilman kautta.

Koulutukset

  • Rehtoreilta, tutor-opettajilta ja pedagogisilta ICT-tukihenkilöiltä tullaan selvittämään heidän näkemyksensä oman yksikkönsä opetushenkilöstön koulutustarpeista sekä sovellus-/verkkopalvelutasolla että pedagogisella tasolla. Tuloksia hyödynnetään lukuvuoden koulutussuunnittelussa
  • Pedagogiset ICT-tukihenkilöt on koulutettu Tabletkoulun materiaalien käyttöön. He ovat pitäneet tai pitävät yksiköissään Tabletkouluun liittyvää esittelyä. Rehtorit sopivat erikseen Tabletkoulu-kouluttajan tulosta koululle
  • Pedagogiset ICT-tukihenkilöt saavat seuraavaksi koulutusta e-Oppi/OnEdu- käyttöön voidakseen sitten jakaa tietämystä omissa yksiköissään

Tablet-laitteiden sovellus-/verkkopalvelukokonaisuus

  • Tablet-hankkeen blogiin on lisätty taulukko, johon koottu kaikki ne sovellukset ja verkkopalvelut, joiden käyttö tuetaan tavalla tai toisella. Linkki tiedostoon on tässä

Digikartastot Edisonissa

  • Edisonin työpöydän repusta löytyy oma linkkilaatta Digiartin digikartastoihin. Jokainen käyttäjä voi raahata laatan omalle työpöydälleen. Kartastot voi tallentaa myös offline –käyttöön esim. omalle padille tästä löytyvän ohjeen mukaan
Tablet-hanke tiedottaa 5.10.2015
Merkitty: