Kyselyistä

 • e-oppimateriaalikyselyn tuloksia
  • 84 opettajaa vastasi kyselyyn sähköisistä oppimateriaaleista. Kiitos vastanneille! Tuloksia on lähetetty opettajille Wilma-viestissä
 • Kysely oppilaille
  • Kaikkien 4.-9. lk:n oppilaiden toivotaan vastaavan heille suunnattuun sähköiseen kyselyyn tablet-hankkeesta. Kutsu lähetetään heille Wilma-viestinä, opettajille linkki lähetettiin myös tiedoksi, jotta oppilaita voidaan ohjata vastaamaan kyselyyn vaikkapa jonkun oppitunnin aikana
  • Opettajakysely tablet-hankkeesta siirretään tammikuulle

Sanoma Pro –laatta Edisonissa

 • Sanoma Pro:n linkkilaatta on Edisonin repussa, josta kukin käyttäjä voi sen raahata Edisonin työpöydälle. Linkistä Sanoma Pro:n palveluun pääsee suoraan sisään ilman erillistä kirjautumista

Kartoitus oppimateriaaleista

 • Pedagogiset ICT-tukihenkilöt tulevat saamaan tehtäväkseen kartoittaa 4.-9. luokkien nykyiset oppimateriaalitilanteet eri aineissa. Kartoituksella pyritään saamaan kattava tieto siitä, mihin oppiaineisiin kenties löytyy jo hyvät materiaalit ja missä on puutteita huomioiden OPS-uudistus ja oppimateriaalitilaukset ensi lukuvuodelle

Koulun langattoman verkon käytöstä

 • Opettajille ja henkilökunnalle on lähetetty tiedoksi viesti, joka tullaan lähettämään oppilaille liittyen koulun langattoman verkon käyttöön.

 

Tablet-hanke tiedottaa 9.12.2015
Merkitty: