Kaarinan kaupunki ja Tabletkoulu järjestivät 15.11.2016 kaikille luokanopettajille avoimen tilaisuuden, jossa opettajilla oli mahdollisuus antaa palautetta ja esittää toivomuksia Tabletkoulun alakoulun matematiikan oppimateriaalien osalta. Tilaisuudessa oli myös mahdollisuus jakaa omia kokemuksia ja keskustella muutoksen tuomista haasteista.

Tilaisuus oli onnistunut ja uudenlainen vuorovaikutteinen tapa toimia kustantajan kanssa sai kiitosta. Palautteen pohjalta Tabletkoulu on tehnyt toimenpidesuunnitelman alakoulun matematiikan oppimateriaalien ja toiminnallisuuksien kehittämiseksi Kaarinan kaupungin tarpeisiin.

Tabletkoulun haluaa toimia läheisesti yhteistyössä opettajien kanssa materiaalien ja toiminnallisuuksien kehittämisessä ja toivoo opettajilta aktiivisesti palautetta. Palautetta voi lähettää suoraan Tabletkoululle esimerkiksi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@tabletkoulu.fi. Tabletkoulun käyttäjillä on myös oma aktiivinen ryhmä Facebookissa. Siihen voi liittyä täällä. Tabletkouluun voit tutustua lähemmin osoitteessa www.tabletkoulu.fi.

Vuoropuhelu kustantajan kanssa tarjosi konkreettisia hyötyjä molemmille osapuolille
Merkitty: