Maaliskuun alkupuolella Kaarinan kaupunginvaltuusto päätti myöntää tablet-hankkeeseen  300.000 euron lisämäärärahan. Sen jälkeen on käynnistetty monia toimenpiteitä tavoitteen toteuttamiseksi eli Kaarinan yläkoulujen oppilaiden siirtymisen henkilökohtaisten tablettien käyttäjiksi.

Vauhti on välillä hirvittänyt hankkeen toteuttajia ja koulujen opettajia. Miksi pitää mennä vauhdilla ihmisten epämukavuusalueelle? Miksi pitää olla kansallisesti etunenässä ja tehdä ehkä virheitä, joita ei tarvitsisi sitten muutamien vuosienpäästä tehdä?

Hankkeet ovat yksi tapa kehittää jotakin toimintoa, luoda uutta. Hankkeessa ikään kuin tehdään uutta latua muidenkin hiihdettäväksi. Kaarinan koulutuksessa on viime vuosina tietotekniikan opetusta kehitetty pienin innopajahankkein.  Nämä hankkeet ovat osoittaneet,  että kaarinalaisissa opettajissa on halua ja kykyä kehittää opetusta ja kasvatusta. Innopajatoiminta tasoitti tietä tälle tabletpäätökselle. Olisi ollut jopa erikoista, että innopajatoiminnassa saadut kokemukset olisi jätetty hyödyntämättä.

Vaikka me Kaarinassa olemme nyt tablet-päätöksessä Suomen eturivissä, emme ihan ainutlaatuisia maailmassa ole, emme edes Pohjoismaissa.  Onnistuneita tablettien käyttöönottokokemuksia 1-9 –luokkien kouluista löytyy useita. Emme siis ole ihan eksyksissä.

Koulutuksen tulee olla kehityksen etunenässä, koska tämän päivän koululaiset tarvitsevat hyvät eväät tulevaisuuttaan varten.  Yhteiskunta on muuttunut hyvin paljon jo kymmenessä vuodessa. Itse olen saanut opettajakoulutukseni 1980-luvulla ja ne opit eivät enää riitä tähän hetkeen. Opetuksen on uudistuttava, seurattava ympäristön kehitystä. Nykypäivän lapset ovat ”digitalisoituneet” ja koulut ovat vaarassa jäädä erilaiseen todellisuuteen kuin oppilaat. Tämä on asia, joka saattaa koulun väelle jossain kohtaa tarkoittaa menoa epämukavuusalueelle. Ei ole helppoa ottaa käyttöön laitetta, joka on uusi ja erilainen. On otettava uusien laitteiden haaste vastaan ja mentävä siihen maailmaan jossa monet oppilaat jo ovat. Mutta silti on oltava itselleen armollinen, kukaan ei opi tabletin käyttömestariksi hetkessä. Avoin ja innostunut mieli kuitenkin auttavat paljon.

Kaarinan kouluissa on aina tehty hyvää työtä. Uskon että näin on jatkossakin. Meillä on hyviä osaajia.

Rohkeus on yksi Kaarinan neljästä arvosta. Kaarinan strategiassa rohkeutta avataan mm.:

”– Kannustamme uusien vaihtoehtoisten toimintatapojen käyttöönottoon ja ideointiin

– Olemme edelläkävijä uuden tekniikan hyödyntämisessä”

 

Tätä rohkeutta ja ennakkoluulottomuutta tarvitaan nyt meiltä kaikilta.

Mukavaa kevättä!

 

Mika Rantanen, johtava rehtori, hankkeen ohjausryhmän jäsen.

Epämukavuusalueella?
Merkitty: