Kaarinan kaupunginvaltuusto päätti 10.3. kokouksessaan, että:

  • sivistyslautakunnalle myönnetään sähköisen oppimisympäristön kehittämishankkeen toteuttamiseen 300 000 euron lisämääräraha vuoden 2014 talousarvioon niin, että henkilökohtaiset tablet-tietokoneet hankitaan vuosiluokille 7-9 ja että
  • hankkeen jatkosta päätetään myöhemmin sähköisen oppimisympäristön kehittämishankkeesta saatujen kokemusten perusteella
  • hankkeesta valmistellaan avustushakemus Tekes:een ja opetushallitukseen
  • hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota opettajien koulutukseen ja että
  • vuoden 2015 talousarviovalmistelun yhteydessä hankkeen kustannuksissa otetaan huomioon oppikirjahankinnoista ennakoidut säästöt.

Näiden asioiden valmistelua ja toteutusta tullaan dokumentoimaan tässä blogissa mm. ohjausryhmän toimesta.

logo

Kaarinan tablet-hanke esittäytyy
Merkitty: