Tablet-hanke tiedottaa 9.12.2015

Kyselyistä e-oppimateriaalikyselyn tuloksia 84 opettajaa vastasi kyselyyn sähköisistä oppimateriaaleista. Kiitos vastanneille! Tuloksia on lähetetty opettajille Wilma-viestissä Kysely oppilaille Kaikkien 4.-9. lk:n oppilaiden toivotaan vastaavan heille suunnattuun sähköiseen kyselyyn tablet-hankkeesta. Kutsu lähetetään heille Wilma-viestinä, opettajille linkki lähetettiin myös tiedoksi, jotta oppilaita voidaan

Tablet-hanke tiedottaa 29.5.2015

Uudet 4.-6. luokkien oppilaslaitteet (iPad Mini 1) tilataan kesän aikana ja toimitetaan kouluille ennen koulun aloitusta elokuussa. Yläkoulujen laitteet, jotka nyt nollattiin, otetaan elokuussa käyttöön opetusverkon tunnuksella (jolloin samalla nousevat Airwatch-etähallintaan),  kukin omalla jo käytössä olevalla Apple ID:llä ja palauttamalla

Tablet-hanke tiedottaa 31.3.2015

Sähköiset oppikirjat Opettajille on Wilman kautta toimitettu listaa niistä sähköisistä oppikirjoista, jotka ovat Kaarinassa käytettävissä lv. 2015-2016. em. listan kirjojen osalta ei tarvita koulukohtaisia tilauksia tai muita toimenpiteitä kouluilta Koulutukset Kaikki viisi iPad opetuksessa -koulutusta (suunnattu alakoulujen opetushenkilöstölle) ovat täynnä. Mikäli

Tablet-hanke tiedottaa 13.3.2015

3.-6. luokkien opetushenkilöstön tablet-laitteet toimitetaan kouluille siten, että koulukohtaiset käyttöönottotilaisuudet on mahdollista pitää ennen 8.4. järjestettävää ensimmäistä iPad opetuksessa- koulutusta. Koulujen tutor-opettajat ovat rehtoreiden kanssa sopineet käyttöönottotilaisuuden aikatauluista. Osalla kouluista opetushenkilöstöllä tablet-laitteet ovat käytössä jo alakoulunkin puolella, tällöin ei koululla

Tablet2016- seminaari järjestetään 9.-10.2.2016

Tablet-seminaarimme sai hyvää palautetta. Jatkoa seuraa: seminaari järjestetään myös v. 2016, päivämäärät ovat 9.-10.2.2016, paikkana Piikkiön yhtenäiskoulu. Painopiste tulee olemaan konkreettisissa workshopeissa, joissa osallistujia koulutetaan mobiilin opetusteknologian käyttäjiksi. Lisäksi edelleen seminaariosallistujille tulee olemaan tarjolla huippuluokan luennoitsijoita sekä messuosasto, jossa voi