Huoltajien tyytyväisyyskyselyn tuloksia

Kaarinan sivistyspalvelut järjestää varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja 2. asteen osalta huoltajie
Read More

Kahden päivän syysloma sai eniten kannatusta huoltajilta

Kaarinan perusopetuksen oppilaiden huoltajilta kysyttiin lokakuussa mielipidettä ensi lukuvuoden työ
Read More

Henkilökunnan ammattitaidolle parhaat arviot perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen asiakaskyselyssä

Kaarinassa ollaan yleisesti tyytyväisiä niin perusopetuksen kuin varhaiskasvatuksen henkilökunnan am
Read More

Mobiililaitekyselyn tuloksia

Kaarinan perusopetuksen aineenopettajilta kartoitettiin mielipiteitä liittyen mm. yläkoulun oppilaid
Read More