Opetuksessa käytettävät sovellukset ja tietosuoja

Opetuksessa käytetään paljon erilaisia digitaalisia sovelluksia ja palveluita. Lainsäädäntö velvoitt
Read More